dotarea scolilor, de numarul de profesori existenti si, mai ales, de solicitarile exprimate de elevii de gimnaziu.
COLEGIUL „SF. SAVA” 224
Matematica informatica 140
Matematica informatica – bilingv engleza 28
stiinte ale naturii – bilingv engleza 28
Filologie 28
COLEGIUL „I.L. CARAGIALE” 336
Matematica informatica 196
Matematica informatica – bilingv germana 28
Filologie 84
Filologie – bilingv germana 28
COLEGIUL INFORMATICa „T. VIANU” 280
Matematica informatica 280
LICEUL ” I. NECULCE” 196
Matematica informatica 84
Matematica informatica – bilingv italiana 28
stiinte ale naturii 28
Filologie 28
Filologie – bilingv italiana 28
LICEUL „J. MONNET” 140
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 28
Filologie – bilingv franceza 28
stiinte umane si sociale 28
COLEGIUL GERMAN „GOETHE” 106
Matematica informatica – matern germana 28
Clase speciale – profil real – matern germana 50
Filologie – matern germana 28
LICEUL „BRaNCOVEANU” 280
Matematica informatica 112
stiinte ale naturii 56
Filologie 56
stiinte umane si sociale 56
LICEUL „A. VLAICU” 168
Matematica informatica 112
Filologie 56
LICEUL „N. IORGA” 140
Matematica informatica 56

Matematica informatica – bilingv engleza 28
stiinte ale naturii 28
Filologie 28
LICEUL „AL. VLAHUTa” 84
Filologie 56
Filologie – matern germana 28
LICEUL „CERVANTES” 84
Matematica informatica – bilingv spaniola 56
Filologie – bilingv spaniola 28
LICEUL BULGAR 84
Matematica informatica 28
Filologie 28
Filologie – matern bulgara 28
LICEUL TEOLOGIC GRECO – CATOLIC 28
Matematica informatica 28
COLEGIUL EC. „MADGEARU” 280
Filiera tehnologica – SERVICII 280
COLEGIUL TEHNIC „MEDIA” 196
Filologie 28
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 84
COLEGIUL „GRIVITA” 140
Matematica informatica 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 112
COLEGIUL DE MATERIAL RULANT 56
Filiera tehnologica – TEHNIC 56
LICEUL „GEORGE CaLINESCU” 196
Matematica informatica 112
Filologie 56
Filiera tehnologica – TEHNIC 28
GRUP sCOLAR „H. COANDa” 196
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 28
Filologie 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 84
GRUP sCOLAR TRANSP. CaI FERATE 224
Matematica informatica 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 196
GRUP sCOLAR CONSTR. CaI FERATE 84
Filiera tehnologica – TEHNIC 84
COLEGIUL ARHITECTURa sI LUCRaRI
PUBLICE „I. N. SOCOLESCU” 196
Matematica informatica 112
Filiera tehnologica – TEHNIC 84
GRUP sCOLAR AGRICOL „V. HARNAJ” 140
Filiera tehnologica – SERVICII 56
Filiera tehnologica – RESURSE
NATURALE sI PROTECTIA MEDIULUI 84
COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” 280
Matematica informatica 280
COLEGIUL „CANTEMIR VODa” 168
Matematica informatica 140
stiinte umane si sociale 28
COLEGIUL „IULIA HASDEU” 252
Matematica informatica 56
Matematica informatica – bilingv engleza 28
Matematica informatica – bilingv spaniola 28
stiinte ale naturii 28
Filologie 84
Filologie – bilingv engleza 28
COLEGIUL „SPIRU HARET” 224
Matematica informatica 112
stiinte ale naturii 28
Filologie 28
Filologie – bilingv franceza 28
stiinte umane si sociale 28
COLEGIUL „EMIL RACOVITa” 56
Matematica informatica 28
Filologie 28
LICEUL „ADY ENDRE” 28
Matematica informatica – matern maghiara 28
LICEUL „LUCIAN BLAGA” 196
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 84
Filologie 28
stiinte umane si sociale 28
LICEUL „VICTOR BABEs” 252
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 140
Filologie 28
stiinte umane si sociale 28
LICEUL „M. SADOVEANU” 224
Matematica informatica 84
Matematica informatica – bilingv spaniola 28
Filologie 84
Filologie – bilingv spaniola 28
LICEUL „C.A. ROSETTI” 252
Matematica informatica 84
stiinte ale naturii 140
Filologie 28
sCOALA CENTRALa 168
Matematica informatica – bilingv franceza 56
Matematica informatica 28
Filologie 56
Filologie – bilingv franceza 56
LICEUL „G. COsBUC” 168
Matematica informatica – bilingv engleza 84
Filologie – bilingv engleza 84
COLEGIUL „TRAIAN” 224
Matematica informatica 56

stiinte ale naturii 56
Filologie 56
stiinte umane si sociale 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 28
COLEGIUL „E. NICOLAU” 364
Matematica informatica 140
Filiera tehnologica – TEHNIC 224
GRUP sCOLAR „SF. PANTELIMON” 224
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 28
stiinte umane si sociale 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 84
Filiera tehnologica – RESURSE NATURALE
sI PROTECTIA MEDIULUI 28
GRUP sCOLAR „C. BRaNCUsI” 168
Matematica informatica 84
Filiera tehnologica – RESURSE NATURALE
sI PROTECTIA MEDIULUI 84
GRUP sCOLAR MECANICa FINa 112

Filiera tehnologica – TEHNIC 112

GRUP sCOLAR „ELECTRONICa IND.” 224
Matematica informatica 56
Filiera tehnologica – TEHNIC 168
COLEGIUL EC. „A.D. XENOPOL” 252
Filiera tehnologica – SERVICII 252
COLEGIUL EC. „HERMES” 140
Filiera tehnologica – SERVICII 140
COLEGIUL „MATEI BASARAB” 224
Matematica informatica 140
stiinte ale naturii 28
Filologie 28
stiinte umane si sociale 28
COLEGIUL „D. LEONIDA” 252
Matematica informatica 112
stiinte ale naturii 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 112
LICEUL „AL.I. CUZA” 224
Matematica informatica 196
stiinte umane si sociale 28
LICEUL „DANTE ALIGHIERI” 196
Matematica informatica 56
Matematica informatica – bilingv italiana 28
stiinte ale naturii 28
Filologie 56
Filologie – bilingv italiana 28
LICEUL „B. FRANKLIN” 224
Matematica informatica 84
stiinte ale naturii 84
Filologie 56
LICEUL BILINGV „DECEBAL” 168
Matematica informatica – bilingv engleza 56
Matematica informatica – bilingv franceza 28
Matematica informatica – bilingv germana 28
Filologie – bilingv engleza 28
Filologie – bilingv franceza 28
sCOALA SUPERIOARa „N. KRETZULESCU” 168
Filiera tehnologica – SERVICII 168
GRUP sCOLAR CHIMIE „C. NENITESCU” 252
Matematica informatica 28
stiinte ale naturii 56
Filiera tehnologica – TEHNIC 84
Filiera tehnologica – RESURSE NATURALE
sI PROTECTIA MEDIULUI 84
GRUP sCOLAR „NICHITA STaNESCU” 280
Matematica informatica 112
stiinte umane si sociale 56
Filiera tehnologica – TEHNIC 112
GRUP sCOLAR CONSTRUCTII „A. SALIGNY” 196
Matematica informatica 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 168
GRUP sCOLAR CONSTRUCTII „M. BRAVU” 196
Filiera tehnologica – TEHNIC 196
GRUP sCOLAR CONSTRUCTII „ELIE RADU” 168
Filiera tehnologica – TEHNIC 168
GRUP sCOLAR „NICOLAE TECLU” 140
Matematica informatica 28
stiinte ale naturii 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 28
Filiera tehnologica – RESURSE NATURALE
sI PROTECTIA MEDIULUI 56
GRUP sCOLAR „UNIREA” 140
Matematica informatica 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 112
GRUP sCOLAR „REPUBLICA” 168
Matematica informatica 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 112
Filiera tehnologica – SERVICII 28
GRUP sCOLAR NR. 19 R.A.T.B. 140
Filiera tehnologica – TEHNIC 140
COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” 168
Matematica informatica 112
Filologie 56
COLEGIUL „GH. sINCAI” 224
Matematica informatica 140
stiinte ale naturii 28
Filologie 56
LICEUL „ION CREANGa” 224
Matematica informatica 112
stiinte ale naturii 28
Filologie 84
LICEUL DE METROLOGIE „T. VUIA” 280
Matematica informatica 112
Filiera tehnologica – TEHNIC 168
COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SF. IOSIF” 28
stiinte sociale si umane 28
COLEGIUL „PETRU RAREs” 224
Matematica informatica 28
stiinte ale naturii 28
Filologie 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 56
Filiera tehnologica – RESURSE NATURALE
sI PROTECTIA MEDIULUI 84
COLEGIUL „MIRON NICOLESCU” 168
Filiera tehnologica – TEHNIC 168
GRUP sCOLAR „OCTAV ONICESCU” 140
Matematica informatica 28
stiinte ale naturii 56
Filologie 28
stiinte umane si sociale 28
GRUP sCOLAR „DACIA” 168
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 84
GRUP sCOLAR EC. „M. VULCaNESCU” 224
Filiera tehnologica – SERVICII 224
COLEGIUL „GHEORGHE LAZaR” 280
Matematica informatica 140
stiinte ale naturii 28
Filologie 56
stiinte umane si sociale 56
LICEUL „ION BARBU” 168
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 28
Filologie 56
stiinte umane si sociale 28
LICEUL „D. BOLINTINEANU” 224
Matematica informatica 84
stiinte ale naturii 28
Filologie 84
stiinte umane si sociale 28
LICEUL „sT. ODOBLEJA” 168
Matematica informatica 140
Filologie 28
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 168
Matematica informatica 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 140
COLEGIUL IND. ALIMENTARa „D. MOTOC” 168
RESURSE NATURALE sI PROTECTIA MEDIULUI 168
GRUP sCOLAR „D. GUSTI” 168
Matematica informatica 28
stiinte ale naturii 56
stiinte umane si sociale 84
GRUP sCOLAR „GR.CERCHEZ” 168
Matematica informatica 56
Filiera tehnologica – TEHNIC 56
Filiera tehnologica – SERVICII 56
COLEGIUL EC. „VIILOR” 224
Filiera tehnologica – SERVICII 224
COLEGIUL „ELENA CUZA” 84
Matematica informatica 28
Filologie – bilingv engleza 28
Filologie – bilingv franceza 28
LICEUL „GR. MOISIL” 168
Matematica informatica 140
Filologie 28
LICEUL „MARIN PREDA” 168
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 56
Filologie 28
stiinte umane si sociale 28
LICEUL „T. VLADIMIRESCU” 252
Matematica informatica 168
Filologie 84
LICEUL „E. LOVINESCU” 224
Matematica informatica 112
Filologie 56
Filologie – bilingv portugheza 28
stiinte umane si sociale 28
COLEGIUL PTTR „GH. AIRINEI” 280
Matematica informatica 28
Matematica informatica-bilingv engleza 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 28
Filiera tehnologica – TEHNIC – bilingv engleza 56
Filiera tehnologica – TEHNIC – bilingv franceza 28
Filiera tehnologica – TEHNIC – bilingv germana 28
Filiera tehnologica – SERVICII 56
Filiera tehnologica – SERVICII – bilingv franceza 28
COLEGIUL „P. MAIOR” 196
Matematica informatica 56
stiinte umane si sociale 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 112

GRUP sCOLAR „PETRE PONI” 196
Matematica informatica 56
Filiera tehnologica – TEHNIC 56
Filiera tehnologica – SERVICII 28
Filiera tehnologica – RESURSE NATURALE sI PROTECTIA MEDIULUI 56
GRUP sCOLAR „IULIU MANIU” 196
Matematica informatica 140
Filiera tehnologica – SERVICII 56
GRUP sCOLAR „M. ELIADE” 140
Matematica informatica 56
stiinte ale naturii 56
stiinte umane si sociale 28
GRUP sCOLAR „GH. ASACHI” 168
Matematica informatica 56
Filiera tehnologica – TEHNIC 112
GRUP sCOLAR „DOAMNA STANCA” 196
Matematica informatica 28
Filiera tehnologica – TEHNIC 140
Filiera tehnologica – RESURSE NATURALE sI PROTECTIA MEDIULUI 28
LICEUL EC. „C. C. KIRITESCU” 224
Filiera tehnologica – SERVICII 224 (Marina Dohi)

Urmărește-ne pe Google News
Iulia Maria s-a iubit cu Alex Pițurcă. Uluitor ce a dezvăluit prezentatoarea despre iubitul Cristinei Ich
GSP.RO
Iulia Maria s-a iubit cu Alex Pițurcă. Uluitor ce a dezvăluit prezentatoarea despre iubitul Cristinei Ich
ȘOC! Avertismentul pe care Putin i l-a dat lui Mircea Geoană. HALUCINANT ce i-a transmis
Playtech.ro
ȘOC! Avertismentul pe care Putin i l-a dat lui Mircea Geoană. HALUCINANT ce i-a transmis
"M-a batjocorit şi am omorât-o!". Elena Șerban a fost înjunghiată și lăsată să moară, în Italia. La un an de la crimă, Falloni a primit detenție pe viață
Observatornews.ro
"M-a batjocorit şi am omorât-o!". Elena Șerban a fost înjunghiată și lăsată să moară, în Italia. La un an de la crimă, Falloni a primit detenție pe viață
Horoscop 27 mai 2022. Taurii simt o presiune neobișnuit de mare din partea unor apropiați ca să cedeze într-o chestiune
HOROSCOP
Horoscop 27 mai 2022. Taurii simt o presiune neobișnuit de mare din partea unor apropiați ca să cedeze într-o chestiune
Soțul uneia dintre profesoarele ucise în masacrul din Texas a făcut infarct și a murit. Patru copii au rămas orfani
Știrileprotv.ro
Soțul uneia dintre profesoarele ucise în masacrul din Texas a făcut infarct și a murit. Patru copii au rămas orfani
Răzbunarea oligarhului pedepsit de Putin. A dezvăluit următoarele 3 ţări europene atacate de Rusia: "Societatea rusă se pregăteşte"
Orangesport.ro
Răzbunarea oligarhului pedepsit de Putin. A dezvăluit următoarele 3 ţări europene atacate de Rusia: "Societatea rusă se pregăteşte"
Pentru mai multe secrete de stil & sustenabilitate cu Ioana Grama
PUBLICITATE
Pentru mai multe secrete de stil & sustenabilitate cu Ioana Grama