20 Apr. 2017 11:18 , de Valentina Postelnicu

EXCLUSIV. Moașele, introduse în categoriile de personal care vor presta servicii de asistență comunitară

Distribuie

Moașele ar putea presta servicii de asistenţă medicală şi socială comunitară. Comisia de drepturile omului a elaborat un amendament la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, care introduce și moașele în lista celor care se vor ocupa de asistență comunitară. Votul final urmează să fie dat de plenul Camerei Deputaților.

Astfel, deputații din comisie au introdus între categoriile de personal care vor presta servicii de asistenţă medicală şi socială comunitară şi moaşele. Proiectul de lege a primi un aviz favorabil cu unanimitate de voturi, raportul urmând a fi dat de comisia de sănătate din Camera Deputaților.

Vor presta servicii de asistenţă medicală şi socială comunitară, potrivit proiectului de lege, asistenții medicali comunitari, mediatorii sanitari dar și moașele, potrivit amendamentului depus de deputații din comisia de drepturile omului.

Deputatul PNL Adriana Săftoiu, membru în comisie, a declarat pentru Libertatea că aceste categorii de personal se vor ocupa printre altele, de  identificarea în cadrul comunității, a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, recpectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora.

Personalul care se va ocupa de asistența medicală comunitară va putea desfășura și programe și acțiuni destinate protejării sănătății populației, dar și accesul la servicii de sănătate și educație sanitară, în vederea adoptării unui stil de viață sănătos.

Proiectul se referă la reglementarea asistenței medicale comunitare la nivelul comunelor, al orașelor, al municipiilor și al sectoarelor municipiului București, precum și înființarea, organizarea și funcționarea centrelor comunitare integrate, în vederea facilitării și îmbunătățirii accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivelul comunităților cu serviciile sociale și educaționale.

Personalul care prestează activități de asistență medicală comunitară lucrează în colaborare cu personalul din cabinetele medicilor de familie, cu personalul din cadrul serviciului public de asistență socială, cu personalul centrului comunitar integrat și cu alți furnizori de servicii de sănătate, sociale, educaționale, inclusiv cu organizații neguvernamentale care furnizează servicii de profil.

Profesia de moașă, recunoscută din 2008 în România; Ce activități poate desfășura o moașă

Această profesie a fost recunoscută în România prin Ordonanţa de urgenţă nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Profesia de moaşă presupune dreptul de acces şi exercitare a următoarelor activităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și anume asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială, diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinărilor necesare pentru supravegherea evoluţiei sarcinii normale, prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri.

Moașa stabilește un program de pregătire a viitorilor părinţi şi consilierea lor în materie de igienă şi alimentaţie, asigurarea pregătirii complete pentru naştere, și are rolul de îngrijire şi asistare a mamei în timpul travaliului şi monitorizarea stării fetusului in utero prin mijloace clinice şi tehnice adecvate;

Moașele asistă naşterile normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei şi în cazuri de urgenţă practicarea naşterii în prezentaţie pelviană. El pot recunoaşte, la mamă sau la copil, a semnelor de anunţare a unor anomalii care necesită intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea acestuia și pot lua măsuri de urgenţă care se impun în absenţa medicului, în special extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea manuală a uterului;

Moașa se ocupă și de examinarea şi îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor iniţiativelor care se impun în caz de nevoie şi practicarea, după caz, a resuscitării imediate, de îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada postnatală şi acordarea tuturor sfaturilor utile privind creşterea nou-născutului în cele mai bune condiţii, acordarea îngrijirilor prescrise de medic, elaborarea rapoartelor scrise necesare.

Moaşele licenţiate pot desfășura activităţi de educaţie în instituţii de învăţământ pentru pregătirea viitoarelor moaşe, activităţi de cercetare şi în cadrul programelor de educaţie continuă.

Titlurile oficiale de calificare de moaşă

Moaşele poat avea studii superioare de lungă durată, care presupune o diplomă de licenţă de moaşă, sau studii postliceale, adică o diplomă de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologiecertificat de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie.

Mai pot fi eliberate diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moaşă, de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul dovezilor de calificare de moaşă într-un stat terţ.

Primul Centru de Nașteri din România, deservit exclusiv de moașe, s-a deschis în 2017 în Constanța

Anul acesta s-a inaugurat la Constanța primul Centru de Nașteri din România, o unitate deservită exclusiv de moașe licențiate în Medicină și care funcționează în cadrul unei maternități.

Modelul este preluat din țările nordice, unde rata deceselor în timpul nașterii la mamă și copil este cea mai mică din Europa și unde urmărirea sarcinii se face exclusiv de moașe. Un procent foarte mic, sarcinile cu complicații, sunt adresate medicilor, care – în echipă cu moașele – se ocupă numai de cazurile patologice. În aceste țări, indicele de satisfacție al femeilor cu privire la experiența nașterii este cel mai ridicat de pe continent.

Loading...
Comentarii