UPDATE ora 15.15: Subiectele si baremul de corectare la fizică, de la examenul de Bacalaureat 2022, au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației

UPDATE ora 11.15: Subiectele la Fizică – filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului, potrivit edupedu.ro.

BAC fizică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației

BAC fizică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației
BAC fizică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației
BAC fizică 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației


Peste 126.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie – iulie, a anunțat Ministerul Educației.

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a s-au putut pregăti pentru Bacalaureat 2022 având la dispoziție modele de subiecte și barem pentru geografie, anatomie, biologie, chimie anorganică, chimie organică, fizică, informatică, logică, economie, filosofie, psihologie, sociologie.

Cei care au ales să dea examen la fizică vor primi subiecte diferite în funcție de specializarea absolvită. Există două tipuri de teste la fizică: un subiect pentru filiera teoretică (profilul real) și pentru filiera vocațională (profilul militar) și un subiect pentru filiera tehnologică (profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului).

Regulile pe care trebuie să le respecte candidații la proba de Bac 2022 la fizică

La probele scrise, elevii care vor susține Bacalaureatul la sesiunea din iunie 2022 vor fi îndrumați de un cadru didactic către zona de examen. Obiectele sau materialele nepermise vor fi depozitate într-o sală specială și vor fi însoțite de o declarație-tip cu numele și prenumele posesorului.

După ce sunt legitimați, candidații se îndreaptă către sala de examen, acolo unde accesul se face în baza actului de identitate, cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea probei.

Candidaţii se așază câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina de examen și de tipul de subiect.

După completarea casetei cu datele de identificare, absolvenții de liceu primesc subiectele de examen și au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea lor, timp care este calculat din momentul în care au primit subiectele.

Pentru lucrarea scrisă se folosește doar cerneală sau pastă de culoare albastră. „La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări”, se mai menționează în metodologia publicată de Ministerul Educației.

Examenele sunt monitorizate video și audio

Probele sunt monitorizate audio-video. Cei surprinși în situațiile menționate mai sus – având asupra lor obiecte interzise în sala de examinare ori comunicând între ei – vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Elevii eliminați din examen nu vor mai avea dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

În situaţia în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Primele rezultate la Bac 2022 se vor afișa, luni, 27 iunie. În aceeași zi, elevii nemulțumiți de notele pe care le-au obținut pot depune contestații, între orele 12.00 și 18.00. 

Programa Bacalaureat fizică 2022

La Bac 2022, programa de la fizică este aceeași din 2021, Ministerul Educației luând decizia de a nu schimba nimic față de anul precedent.

Pentru absolvenții unei școli de filiera teoretică – profil real și filiera vocațională – profil militar, programa conține următoarele capitole:

1. Mecanică

– Principii și legi în mecanica clasică
– Mișcare și repaus
– Principiul I
– Principiul al II-lea
– Principiul al III-lea
– Legea lui Hooke. Tensiunea în fir
– Legile frecării la alunecare

2. Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică

– Lucrul mecanic. Puterea mecanică
– Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material
– Energia potenţială gravitaţională
– Legea conservării energiei mecanice
– Teorema variaţiei impulsului
– Legea conservării impulsului

3. Elemente de termodinamică

– Notiuni termodinamice de bază
– Principiul I al termodinamicii
– Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal
– Motoare termice
– Principiul al II-lea al termodinamicii

4. Producerea și utilizarea curentului continuu

– Curentul electric
– Legea lui Ohm
– Legile lui Kirchhoff
– Gruparea rezistoarelor și generatoarelor electrice
– Energia și puterea electrică

5. Optică

– Optica geometrică
– Optica ondulatorie
– Elemente de fizică cuantică

Candidații care au terminat filiera tehnologică și profilul resurse naturale și protecția mediului au de pregătit aceleași capitole ca și cei de la filiera teoretică și vocațională, cu câteva excepții:

– Mecanică: Teorema variaţiei impulsului și Legea conservării impulsului

– Elemente de termodinamică: Principiul al II-lea al termodinamicii

– Optică: Optica ondulatorie (Interferența și Dispozitivul Young)

Structura subiectelor la fizică de la Bac 2022

Fiecare test la fizică va conține patru module, iar în timpul examenului, elevii vor opta pentru două dintre acestea.

Modulele conțin probleme din următoarele arii tematice:

• Mecanică
• Elemente de termodinamică
• Producerea și utilizarea curentului continuu
• Optică

Vezi toate subiectele date la BAC 2022!

Calendar Bac 2022, sesiunea august – septembrie

MEN reaminteşte că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Candidații care nu promovează examenul de Bacalaureat 2022 în sesiunea de vară se pot înscrie în sesiunea de toamnă a examenului de Bac 2022, când probele scrise vor fi susținute înaintea celor orale.

Înscrierile pentru sesiunea de toamnă se vor face în perioada 18-25 iulie 2022. Probele scrise vor avea loc între 16 și 19 august 2022, iar primele rezultate vor fi afișate pe 31 august 2022.

Vezi rezultate BAC 2022!

Urmărește-ne pe Google News