Află care este valabilitatea permisului de conducere în România, în funcție de categorie.

Cât timp este valabil permisul de conducere în funcție de categorie

Valabilitatea administrativă a permisului de conducere, pe categorii de vehicule, este stabilită prin legislația în vigoare, și anume OUG nr. 195/2002 – Codul Rutier, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de valabilitate al unui permis auto depinde de categoria de vehicule pentru care o persoană a obținut dreptul de a conduce un vehicul motorizat pe drumurile publice din România.

Astfel, valabilitatea administrativă a unui permis de conducere obținut pe teritoriul țării noastre, pe categorii de vehicule, este următoarea:

  • 5 ani – pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;
  • 10 ani – pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl și BE.

Vezi care sunt categoriile de permis auto în România

Cum se calculează valabilitatea permisului de conducere

Este important să știi că perioada de valabilitate a permisului auto începe cu data la care documentul administrativ a fost eliberat de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

În momentul în care perioada de valabilitate expiră, titularul are obligația să-și preschimbe permisul de conducere fără să fie nevoie de susținerea unui nou examen auto.

Dacă te afli în această situație va trebui să urmezi metodologia stabilită de Ministerul de Interne, care presupune efectuarea unui control medical obligatoriu.

Totodată, conducătorii auto sunt obligați să solicite eliberarea unui nou permis auto în cazul în care se modifică orice date înscrise în vechiul document.

Acte necesare pentru schimbarea permisului auto expirat

Schimbarea permisului auto, în 2022, se poate face înainte sau după expirare, însă numai după efectuarea vizitei medicale.

Acte necesare:

  • cerere schimbare permis – care se primește completată la ghișeul de schimbare permise auto și trebuie doar semnată
  • buletin sau carte de identiate a titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România.
  • dovada plăţii taxei pentru permisul de conducere – 89 de lei permisul de conducere, în original
  • fișa medicală pentru schimbare permis auto – document emis de o unitate medicală autorizată, în original, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.
  • în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu, în original şi copie;

Vezi toate actele necesare pentru permis auto, în funcție de motiv

Ce faci dacă permisul de conducere este pierdut, furat sau distrus

În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere legea te obligă să declari în maximum 48 de ore. 

În această situație, vei avea la dispoziție cel mult 15 zile de la declararea pierderii, furtului ori a distrugerii permisului auto pentru a solicita eliberarea unui duplicat.

Pentru eliberarea duplicatului vei avea nevoie de dovada publicării în Monitorul Oficial a declarării nulității documentului pierdut sau furat și de actul de identitate.

Unitatea de poliție pe raza căreia ai domiciliul (n.n. – reședința, în cazul cetățenilor străini) va elibera, după caz, acest duplicat. Până când îți va fi eliberat noul permis vei putea conduce pe baza unei adeverințe provizorie.

Trebuie să știi că valabilitatea noului permis nu va putea depăşi valabilitatea administrativă a documentului inițial.

Urmărește-ne pe Google News