13 Noi. 2017 18:32 , de Alexandru Boariu

Ajutor financiar de 500 de lei/lună pentru persoanele cu handicap: Unde se depun cererile și de ce acte trebuie însoțite

Distribuie

Primăria Generală a Municipiului București (PGMB) a anunțat azi că persoanele cu handicap din Capitală pot să depună cererile pentru a primi un ajutor financiar de 500 de lei pe lună. Libertatea îți spune unde trebuie depuse cererile și de ce acte trebuie însoțite.

“Începând cu data de 13 Noiembrie 2017, la sediile Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, se depun cererile privind acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 330/30.08.2017. Până la ora 11.00, au fost înregistrate aproximativ 1.100 de cereri, iar online alte 1.200 de solicitări”-se arată în comunicatul PGMB.

Cine beneficiază de ajutor financiar de 500 de lei

Beneficiarii acestui ajutor financiar de 500 de lei  lunar sunt adulții cu handicap, încadrați în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, si certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București.

Unde se pot depune cererile

Iată locațiile în care se pot depune cererile:

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 1 vor depune cererea la Centrul de Mentorat pentru Structurile Economiei Sociale din Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1, sector 1(intersecţie Bdul. Iancu de Hunedoara cu Calea Dorobanților)

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 2 vor depune cererea la Centrul de informare şi consiliere pentru cetățeni din Șos. Ștefan cel Mare, nr. 38, sector 2 (vis-à-vis de Aleea Circului). La această locație va fi prezent un interpret în limbajul mimico-gestual care va oferi consiliere persoanelor cu deficiențe de auz.

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 3 vor depune cererea la Spălătoria Socială din Strada Armenis nr. 2, sector 3 (Zona TRAPEZULUI, pe partea cu Mega Image) sau Structura de Economie Socială San The din Strada Lipscani nr. 104 ( Biserica Sf. Gheorghe),

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 4 şi pe raza sectorului 5 vor depune cererea la Spălatoria Sociala din Aleea Turnu Măgurele, nr. 17, Sector 4 (Complex OMINIS, staţia RATB Ciceu),

– Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 6 vor depune cererea la Spălătoria Socială din Drumul Taberei nr. 24, sector 6 (Complex Favorit, intrarea din str. Pravăț)

Totodată se poate depune cererea în format electronic, pe site-ul www.dgas.ro, secţiunea Stimulente financiare, accesând link-ul online.dgas.ro. Pentru informații, cei interesați pot suna, gratuit, la TelVerde 0800.821.218, de luni până vineri, 8:30 – 16:30

Condiții

Principalele condiții de acordare a stimulentului pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap:

  • Se acordă pentru adulții cu handicap care au domiciliul stabil/reședința pe raza municipiului București;
  • Certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București;
  • S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
  • Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. (D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Cine nu primește acest ajutor financiar

PGMB precizează că nu beneficiază de acest ajutor financiar de 500 de lei lunar persoanele care:

  1. a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de Metodologie;
  2. b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;
  3. c) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro;
  4. d) adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
  5. e) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Banii se vor se acorda începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

Documentele necesare

La cererea tip completată vor trebui anexate următoarele documente: certificatul de încadrare în grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore.

Citește și mn: Ajutorul de 500 de lei, pentru persoanele cu handicap din București: Ce trebuie să faci pentru a primi acești bani

jutor de 500 de lei pentru persoanele cu handicap

 

 

Loading...
Comentarii