Traumele pot fi ireversibile
 
Dr. Con­stantin Mo­ca­­nu, specialist ORL, con­firmă faptul că a­vem de-a face cu o a­de­vă­rată cap­cană pen­­­tru să­nă­tate, una în care cad vic­time tot mai mulţi tineri. „Vâr­s­ta fra­­gedă poate tran­s­forma a­cest obicei în­-tr-unul cu trau­me gra­­ve, ce pot duce chiar pâ­nă la pier­­derea au­zului. Le­ziu­nile constau în distru­gerea ce­lu­lelor ciliate din urechea in­ter­nă, ce­lu­le e­­sen­ţia­­le pen­­tru re­cep­ţia su­ne­te­lor”, ex­plică dr. Mo­canu.

În ciuda unei nor­me de securitate eu­ro­pe­ne care limitează la 100 de decibeli ni­ve­­lul sonor maxim pro­­dus de a­pa­ratele portabile, noi­le teh­no­logii pot re­da sunete mult mai î­­nalte. A­ver­tizarea este valabilă şi pentru u­tilizatorii de telefoa­ne mo­bi­le cu funcţii de re­da­re a melodiilor.

Şi ei sunt de părere că muzica la maximum afectează auzul3784-98070-3.jpg

„Unchiul meu a avut probleme de auz”

Petre Mir­­cea Po­pescu, 16 ani, elev: „Acum ceva timp, un­chiul meu a a­vut probleme de auz din cau­za muzicii as­cultate în căşti la un volum foarte ridicat. Şi-a rezolvat problemele prin tratament, dar acum nu mai foloseşte căştile”.

3784-98074-4.jpg

„Nu dau volumul la maximum”

Roxana Cio­chi­nă, 18 ani, stu­dentă: „Dau mai tare mai mult atunci când ascult rock. Când am aflat că oamenii pot avea pro­bleme de auz am fost mult mai atentă ce fac cu mine însămi şi nu dau niciodată volumul la maximum”.
3784-98073-2.jpg


„Prefer muzică, în loc să ascult discuţii”

Claudia Duţă, 20 de ani, studentă: „Dacă merg la un club, da, ies în­-
tr-a­­devăr «şifonată» din cauza boxe­lor. Prefer muzică, în loc să ascult discuţii atunci când merg cu autobuzul sau cu metroul. În plus, îmi place să ascult ştirile la telefon”.

 

Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul
GSP.RO

Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul

Horoscop 2 aprilie 2020. Scorpionii se lasă cuceriți de emoții negative
HOROSCOP

Horoscop 2 aprilie 2020. Scorpionii se lasă cuceriți de emoții negative