Elevii au avut de ales între 11 materii, iar mai jos afli toate detaliile despre fiecare dintre probele la alegere a profilului la BAC 2019:

BAC Geografie 2019

BAC Fizică 2019

BAC Chimie 2019

BAC Biologie 2019

BAC Anatomie 2019

BAC Informatică 2019

BAC Economie 2019

BAC Logică 2019

BAC Sociologie 2019

BAC Filosofie 2019

BAC Psihologie 2019

Peste 136.000 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru a susține probele scrise la Bacalaureat 2019. Dintre aceștia 116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare.

Absolvenții de clasa a XII-a vor intra în sălile de examen începând cu ora 7.30. Subiectele vor fi împărțite de la ora 9.00.

Subiecte BAC 2019 la proba la alegere a profilului

Subiectele BAG 2019 la proba la alegere a profilului sunt elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2019 – sesiunea iulie 2018

Calendar BAC 2019 prima sesiune – Proba orală

Conform calendar BAC 2019, proba orală a avut loc în perioada 3-13 iunie 2019, după cum urmează.

3-4 Iunie 2019 – Examen oral de Limba Română – proba A;

5-6 Iunie 2019 – Examen oral de Limba Maternă – proba B;

7, 10, 11 Iunie 2019 – Evaluarea Competențelor digitale – proba D;

12-13 Iunie 2019 – Examen oral de limba străină – Proba C;

Calendar BAC 2019 prima sesiune – Proba scrisă

Proba scrisă la Bacalaureat 2019 se va desfășura în perioada 1-4 iulie 2019, după cum urmează.

1 Iulie – Limba și Literatura Română – proba Ea – examen scris;

2 Iulie – Limba și Literatura Maternă – proba Eb – examen scris;

3 Iulie – Proba obligatorie a profilului – proba Ec – examen scris;

4 Iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed – examen scris;

Afișarea rezultatelor la BAC 2019 – prima sesiune

Afișarea primelor rezultate de la BAC, depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, vor avea loc, conform calendar BAC 2019 după cum urmează:

8 Iulie 2019 – Afișarea rezultatelor, până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor între ora 12:00 și 16:00; Rezultate BAC 2019

9-12 Iulie 2019 – Rezolvarea Contestațiilor;

13 Iulie 2019 – Afișarea rezultatelor finale. 


Citește și

Cum se calculează media la BAC. Ce notă trebuie să iei pentru a fi ADMIS

Subiecte BAC 2019. Ce a picat la Bacalaureat 2019 până acum