Director adjunct societate comercială 1 Director comercial 1 Director vânzări 1 Inginer mecanic 1 Inginer geodez 1 Jurisconsult 1 Consilier/expert/ec. 1 Referent literar 1 Operator calculator electronic şi reţele 1 Operator dispecer sisteme de monitorizare 1 Asistent medical generalist 1 Asistent med. fizioterapie 1 Agent vânzări 2 Secretar-asistent director 1 Recuziter 1 Casier 1 Ospătar (chelner) 1 Îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 1 Asistent pers. cu handicap 1 Frizer 1 Însoţitor 1 Şef serviciu pompieri 1 Agent securitate 1 Vânzător 3 Zidar rosar-tencuitor 1 Dulgher (restaurator) 2 Instalator apă, canal 1 Electrician în construcţii 3 Zugrav, vopsitor 1 Sudor electric 1 Lăcătuş mecanic 1 Strungar universal 1 Brutar 1 Tâmplar universal 1 ţesător 6 Fasonator cherestea 1 Operator confecţii ind. 4 Montator, reglor, depanator aparate electronice 1 Şofer autocamion/ maşină de mare tonaj 3 Maşinist la maşini pentru terasamente 1 Călcătoreasă lenjerie 1 Îngrijitor clădiri 1 Muncitor necalificat la întreţinere drumuri 9 Muncitor necalificat la demolări clădiri, zidărie 2 Muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii 1 Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide 6 Muncitor necalificat în Industria confecţiilor 4 Muncitor necalif. la asamblarea, montarea pieselor 1 Manipulant mărfuri 4

Judeţul Braşov / Detalii la: 0268.416.879

Inginer mecanic 1 Şef departament 1 Şef atelier în construcţii 1 Programator 2 Inginer construcţii 1 Inginer instalaţii construcţii 1 Inginer energetică ind. 1 Inginer mecanic 1 Inginer maşini termice 1 Inginer autovehicule rutiere 1 Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald 1 Subinginer mecanic tehnologia constr. maşini 1 Proiectant inginer mecanic 1 Inginer/subinginer teh nolog prelucrări mecanice 1 Alţi arhitecţi, ingineri 3 Inginer industria alimentară 3 Medic veterinar 1 Inspector protecţia muncii 1 Programator fabricaţie 6 Analist servicii client 1 Consilier/expert/inspector/ referent/ec. în gestiune 1 Inginer economist 1 Grafician 2 Controlor calitate 2 Asistent medical generalist 3 Tehnician electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii 1 Tehnician echipamente de calcul reţele 1 Agent imobiliar (broker) 1 Agent comercial 6 Agent reclamă publicitară 1 Operator introducere, validare şi prelucrare date 1 Operator procesare texte, imagini 1 Secretară 1 Secretară prelucrare texte 1 Lucrător gestionar 1 Funcţionar administrativ 1 Casier 2 Coafor 1 Frizer 1 Cameristă hotel 1 Cosmetician 1 Vânzător 8 Lucrător comercial 10 Zidar rosar-tencuitor 1 Zidar pietrar 1 Zugrav vopsitor 1 Vopsitor industrial 3 Vopsitor auto 5 Fierar betonist 5 Dulgher (restaurator) 4 Montator pereţi şi plafoane din gips carton 1 Geamgiu 1 Instalator încălzire centrală şi gaze 1 Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 2 Lăcătuş mecanic 9 Lăcătuş construcţii metalice şi navale 2 Lăcătuş montator 1 Lăcătuş mecanic de întreţ. şi reparaţii universale 1 Sculer matriţer 1 Reglor montator 1 Reglor şi reglor-conductor la maşini-unelte 1 Ascuţitor scule, instr. medicale şi ob. de uz casnic 1 Frezor universal 1 Rectificator universal 4 Strungar universal 3 Strungar la maşini orizontale 1 Sudor electric 1 Sudor 2 Tinichigiu caroserie 5 Tinichigiu de şantier 1 Mecanic auto 4 Electrician auto 5 Electrician exploatare reţele electrice 1 Electrician de întreţinere şi reparaţii 6 Brutar 2 Cofetar 3 Bucătar 4 Ospătar (chelner) 4 Patiser 4 Tâmplar binale 1 Tâmplar universal 1 Croitor 1 Termist-tratamentist 2 Tăietori geam 1 Operator chimist la fabricarea altor produse organice 1 Operator maşini unelte semiautomate şi automate 3 Vulcanizator piese din cauciuc la prese 1 Operator maşini multiplicat 1 Operator fabricare mezeluri 1 Confecţioner-asamblor articole din textile 7 Montator subansamble 1 Şofer de autoturisme şi camionete 3 Şorfer autobuz 10 Conducător troleibuz 10 Şofer maşină mare tonaj 5 Stivuitorist 2 Femeie de serviciu 4 Lucrător bucătărie (spălător vase mari) 2 Spălător vehicule 3 Paznic 1 Încasator şi cititor contoare 1 Muncitor necalificat în agricultură 4 Muncitor necalificat în silvicultură 1 Muncitor necalificat la întreţinerea drumurilor 2 Muncitor necalificat la demolarea clădirilor 3 Muncitor necalificat la ambalarea produselor 5 Muncitor necalificat la amb. prod. solide şi semisolide 24 Muncitor necalificat în industria confecţiilor 2 Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 2 Muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului 2 Încărcător-descărcător 1 Manipulant mărfuri 4

DOCUMENT | Adevărata cifră a infectaților cu COVID-19 de la Spitalul Militar
Recomandări

DOCUMENT | Adevărata cifră a infectaților cu COVID-19 de la Spitalul Militar

 

Judeţul Brăila / Detalii la: 0239.611.386

Director vânzări 1 Inginer sistem 2 Inginer construcţii civile 1 Dispecer energetic 1 Inginer electrţnergetică 2 Inginer automatist 6 Inginer montaj 2 Inginer mecanic 6 Proiectant inginer mecanic 2 Inginer metalurgie neferoasă 1 Inginer industria alimentară 1 Organizator relaţii 1 Jurisconsult 1 Consilier/economist 1 Consilier gestiune 1 Corepetitor 1 Referent specialitate 1 Maistru construcţii civile, industriale şi agricole 1 Tehnician energetician 2 Analist ajutor 1 Operator calculator electronic şi reţele 3 Tehnician echipamente calcul 2 Tehnician operator roboţi industriali 1 Dragor maritim 1 Controlor calitate 1 Tehnician ind. sticlei 1 Tehnician zootehnist 1 Asistent medical generalist 3 Asistent veterinar 1 Tehnician veterinar 3 Pedagog şcolar 1 Agent vânzări 5 Agent comercial 8 Contabil 2 Secretară 3 Secretară dactilografă 1 Gestionar depozit 2 Lucrător gestionar 1 Casier 1 Bucătar 3 Barman 2 Ospătar 5 Agent securitate 18 Agent intervenţie 1 Vânzător 10 Zidar rosar-tencuitor 13 Betonist 1 Fierar betonist 12 Dulgher 7 Dulgher restaurator 10 Faianţar 1 Instalator apă, canal 2 Instalator încălzire 1 Electrician construcţii 5 Zugrav, vopsitor 1 Sudor autogen 5 Sudor electric 15 Sudor cu gaze 1 Sudor în mediu protector 20 Sudor 2 Tinichigiu de şantier 2 Cazangiu ţevar 3 Lăcătuş construcţii metalice şi navale 28 Lăcătuş mecanic 25 Tubulator naval 11 Polizator 12 Frezor universal 1 Rectificator universal 1 Strungar universal 4 Frezor la maşini roţi dinţate 1 Strungar la maşini de alezat 1 Mecanic auto 5 Mecanic utilaj 1 Electrician echi. electr. 1 Electromecanic maşini 1 Electrician exploatare 4 Electrician cabluri subterane 1 Electrician cabluri aeriene 1 Electrician echip. electr. 1 Electrician protecţie relee 1 Electrician întreţinere reparaţii 11 Electrician montator 3 Carmangier 2 Tranşator carne 2 Măcelar 2 Brutar 3 Patiser 12 Tâmplar universal 6 Tâmplar ajustor 2 Excavatorist 2 Şlefuitor sablator 2 Operator confecţii 5 Confecţioner-asamblor articole textile 36 Montator subansamble 2 Şofer autoturisme 7 Şofer autobuz 2 Şofer autocamion 3 Tractorist 1 Maşinist terasamente 1 Macaragiu 1 Femeie de serviciu 2 Spălătoreasă lenjerie 1 Spălător vehicule 2 Paznic 1 Îngrijitor animale 11 Muncitor manipulare furaje 5 Muncitor agricultură 6 Muncitor demolare clădiri 20 Muncitor spargerea materialelor 4 Muncitor ambalarea produselor praf 1 Muncitor ambalrea produselor solide 9 Muncitor confecţii 1 Muncitor asamblare piese 14 Încărcător-descărcător 2 Manipulant mărfuri 4

Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul
GSP.RO

Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul

Horoscop 4 aprilie 2020. Săgetătorii au șansa de a avea o zi frumoasă
HOROSCOP

Horoscop 4 aprilie 2020. Săgetătorii au șansa de a avea o zi frumoasă