MENIU CAUTĂ
, de Alexandru Boariu

LIBERTATEA TE AJUTĂ: Cartea funciară e greșită. Ce să fac pentru a o corecta?

Distribuie

Eu dețin o carte funciară, pentru un imobil din Urziceni, din anul 2003. Acum, am primit alte documente de cadastru de la primărie, dar cartea funciară e greșită, nu corespunde cu cea veche. Suprafața e mai mică. Ce să fac? Cum o pot corecta?

RĂSPUNS: În municipiul Urziceni se află în derulare Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023. Dacă aveți obiecțiuni la noua carte, formulați contestație la primăria Urziceni. Potrivit Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, Art 43: (1) Dacă se constată unele diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală din teren, rezultată din măsurătorile executate pentru întocmirea cadastrului, primarul va dispune înştiinţarea proprietarilor interesaţi. (2) Plusurile şi minusurile de teren de pe aceeaşi unitate administrative teritorială se compensează între proprietarii în cauză. (3) Plusurile şi minusurile de teren se stabilesc de către persoanele autorizate care efectuează măsurătorile şi se comunică celor în cauză şi primarilor. Art. 44: Orice neînţelegeri cu privire la identificarea şi măsurarea parcelelor de teren, precum şi cu privire la proprietarii acestora, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti.

Citețte și: Măsuri pentru grăbirea lucrărilor de cadastru: Bani mai mulți pentru cei care realizează lucrările și înjumătățirea termenelor pentru soluționarea contestațiilor

 

 

Comentarii