MENIU CAUTĂ

Ce este asistentul maternal? Cât poate câștiga și care sunt responsabilitățile sale

Distribuie

Ce este asistentul maternal care are grijă de copiii dați în plasament? Asistentul maternal profesionist este atestat de Comisia pentru Protecția Copilului pentru a crește, îngriji și a-i educa armonios pe copiii aflați în plasament. Persoana care desfășoară o astfel de activitate trebuie să dovedească faptul că are profilul psihologic și calitățile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile pe care și le asumă ca părinte.

De la 1 ianuarie 2018, s-a schimbat filosofia fiscală ca urmare a transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Rămân cele două contribuții sociale: CASS și CAS și salariul brut trebuie să fie mai mare cu 22 la sută. Astfel, salariul minim pe economie a crescut de la 1.450 la 1.900 de lei, iar impozitul pe venit scade de la 16 la sută la 10 la sută.

După aplicarea cotelor procentuale ale contribuțiilor sociale corespunzatoare asiguratului (contribuția la asigurările de sănătate – 10%, contribuția individuală de asigurări sociale – 25%, impozit pe venit – 10%) și prin luarea în considerare a deducerii personale de 510 de lei, salariul de bază pentru un asistent maternal profesionist este de 1.900 de lei brut, respectiv 1.162 lei net, sumă la care se adaugă sporuri, conform prostemcell.ro.

Ce este asistentul maternal și ce salariu are

Potrivit legii nr. 153/2017, actualizată în 2018, salariile pentru un părinte social, asistent personal, îngrijitor la domiciliu, asistent maternal profesionist, variază în funcție de vechimea în muncă:

 • gradația 0 – de la 0 la 3 ani – 1.162 lei net si 1.900 brut;
 • gradația 1 – de la 3 la 5 ani – 1.188 lei net si 1.943 brut;
 • gradația 2 – de la 5 la 10 ani – 1.241 lei net si 2.040 brut;
 • gradația 3 – de la 10 la 15 ani – 1.299 lei net si 2.143 brut;
 • gradația 4 – de la 15 la 20 de ani – 1.329 lei net si 2.197 brut;
 • gradația 5 – peste 20 de ani – 1.358 lei net si 2.252 brut.

Începând din decembrie 2016, sporurile și alte drepturi salariale ale asistenților maternali se calculează prin raportare la salariul de bază, potrivit gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de execuție.

 • gradația 1 – de la 3 la 5 ani – 3 clase succesive de salarizare suplimentare față de nivelul minim al fiecărei functți;
 • gradația 2 – de la 5 la 10 ani – două clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 1;
 • gradația 3 – de la 10 la 15 ani – doua clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 2;
 • gradația 4 – de la 15 la 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 3;
 • gradația 5 – peste 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 4.

Ce facilități financiare are un asistent maternal

 • spor de încordare psihică 15%;
 • spor de 25% din salariul de bază acordat asistentului maternal, pe perioada plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut în plasament;
 • pentru al doilea copil dat în plasament, asistenții maternali profesioniști beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, pentru fiecare copil, începând cu al-2-lea copil dat în plasament;
 • spor de până la 7,5% din salariul de bază pentru asigurarea continuității în muncă acordat asistenților maternali profesioniști;
 • alocația lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil și în cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiaza de alocație lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocația de stat pentru copil: pentru copilul cu vârstă până la 2 ani – 200 lei/lună;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună;
 • pentru copilul cu dizabilități – 168 lei/lună.

Cum poți deveni asistent maternal

Persoanele care vor să obțină atestatul pentru a deveni asistent material profesionist trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

 • au capacitate deplină de exercițiu;
 • prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garantii pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
 • dispun de o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igiena, de educație și odihnă pentru copiii aflați în plasament;
 • au urmat cursurile de formare profesională, organizate de serviciul public specializat pentru Protecția Copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

În schimb, nu pot deveni asistent maternal persoanele care au fost condamnate printr-o hotătâre judecătorească definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni, părinții decăzuți din drepturi sau cei ai căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească definitivă și cei care suferă de boli cronice transmisibile.

Persoanele care vor să devină asistent maternal profesionist trebuie să depună o cerere de evaluare la direcția pentru Protecția Copilului din județul în care locuiesc. Cererea va menționa obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiții optime de îngrijire, grupa de vârstă și sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilități, infectați HIV sau bolnavi SIDA.

Cererea este evaluată de serviciul specializat pentru Protecția Copilului în terman de 90 de zile de la data înregistrării. Un psiholog va realiza interviuri pentru a determina profilul psihologic, precum și motivația de a deveni asistent maternal profesionist. Evaluarea implică și vizite la domiciliul solicitantului, recomandări ale vecinilor, cunoscuților, rudelor solicitantului, precum și ale reprezentanților autorității publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului.

Ce obligații are asistentul maternal:

Asistentul maternal profesionist are următoarele obligații privind copiii primiți în plasament sau încredintați:

 • să asigure creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale și afective a acestora;
 • să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalți membri ai familiei;
 • să asigure integrarea copiilor în viața socială;
 • să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptiva, după caz;
 • să permită specialiștilor serviciului public specializat pentru protecția copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activității sale profesionale și evaluarea evoluției copiilor;
 • să asigure continuitatea activității desfășurate și în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepția cazului în care separarea de copiii plasați sau încredintați pentru această perioadă este autorizată de catre angajator;
 • să păstreze confidențialitatea informațiilor pe care le primește cu privire la copii;
 • să informeze de îndată serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care le supraveghează activitatea cu privire la orice schimbare survenită în situatia lor personală, familială sau socială care ar putea să influențeze activitatea lor profesională;
 • să participe la cursurile de perfecționare organizate de angajatori;
 • să prezinte, împreuna cu persoanele cu care locuiește, anual comisiei pentru protecția copilului un certificat medical din care să rezulte că starea sănătății lor permite continuarea desfășurării activității.

Activitatea asistenților maternali este supravegheată de serviciul specializat pentru Protecția Copilului sau de organismul privat autorizat. Acestea sunt obligate să prezinte comisiei pentru Protecția Copilului rapoarte trimestriale despre evoluția copiilor încredințați sau dați în plasament asistenților maternali.

Aceste măsuri sunt dispuse pentru a preveni abuzurile. În 2014, Fănica Grădinaru, o fostă asistentă maternală acuzată că i-a maltratat pe cei doi copii pe care-i avea în îngrijire, a fost condamnată la 14 ani și 10 luni de închisoare cu executare. Iar în februarie 2018, un asistent maternal din județul Vaslui, acuzat că ar fi violat în urmă cu doi ani fata pe care o avea în plasament, s-a sinucis într-o anexă a locuinței sale. Incidentul s-a petrecut la două zile după ce bărbatul de 44 de ani a fost la audieri la Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui, instituție care încerca să stabilească dacă cele sesizate de copilă sunt veridice.


Citește și INVESTIGAȚIE EXCLUSIVĂ: Avocații femeii de 36 de ani, moartă cu infecții nosocomiale: ”Polițistul se tratează la spitalul pe care-l anchetează”


 

Citește mai multe despre asistent maternal pe Libertatea.

Comentarii