MENIU CAUTĂ
21 Aug. 2017 23:30 , de Alexandru Boariu

Cu cât contribuie la fondul de pensii cei care lucrează în condiții deosebite sau speciale de muncă. Ce se va întâmpla cu aceste contribuții, începând din ianuarie 2018

Distribuie

Mai mulți cititori ne întreabă care este cuantumul contribuțiilor la asigurările sociale, datorate de cei care sunt încadrați, potrivit noilor reglementări, în condiții deosebite sau speciale de muncă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit actului normativ, stagiul de cotizare este definit ca fiind perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

Contribuțiile actuale ale celor care lucrează în condiții deosebite sau speciale de muncă

Cotele de contribuţii de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru cei care lucrează în condiții deosebite sau în condiții speciale de muncă, contribuțiile la asigurările sociale sunt mai mari decât contribuțiile celor care lucrează în condiții normale, de aceea și puctajul la stabilirea pensiilor este mai mare. Dar, iată care sunt contribuțiile:

  1. a) 26,3% din venitul lunar brut, pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
  2. b) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
  3. c) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator. Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sistemului public de pensii sunt obligate să întocmească şi să depună declaraţia nominală de asigurare, document care reprezintă dovada asigurării la sistemul public de pensii și pe baza cărei se determină stagiul de cotizare. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde reglementări referitoare la definirea veniturilor din activităţi independente, dar și la baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Ce se va schimba de la 1 ianuarie 2018

Programul de guvernare 2017 -2020 conține un pachet de măsuri ce vizează contribuțiile sociale obligatorii, care urmează a se implementa începând cu 1 ianuarie 2018, inclusiv contrubuțiile pentru cei care lucrează în condiții deosebite sau speciale de muncă. Astfel, nivelul contribuțiilor sociale obligatorii urmează să se diminueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 35%. De asemenea, cu aceeași dată de 1 ianuarie 2018, se are în vedere și reducerea cotei impozitului pe venit, de la 16% la 10%. Aceste contribuții vor fi datorate de către angajat, însă obligația stabilirii, reținerii și plății acestora către bugetele de asigurări sociale va reveni, în continuare, angajatorului. În acest sens, sumele reprezentând CAS și CASS, care în prezent sunt datorate de angajator în nume propriu vor fi preluate de către angajat. Această măsură va asigura angajatului creșterea punctajului luat în calcul la stabilirea pensiei și, implicit, o pensie mai mare.

Citește și: Totul despre grupele de muncă: Cum se făcea în trecut încadrarea în grupe și cum se face în prezent

 

 

Comentarii