Prezentăm integral dreptul la replică transmis de H4L BĂNEASA SRL. Sublinierile din text aparțin companiei H4L Băneasa.

„(1) Prin articolul intitulat «Patru etaje mai presus de lege. Cum se încearcă ridicarea a două blocuri de 9 etaje la doi  pași de Aeroportul Băneasa» nu s-a dorit să se prezinte vreo informație credibilă și dovedită, ci, dimpotrivă,  discreditarea și crearea impresiei, false, de încălcare a legii de către subscrisa, iar termenii utilizați în articol sunt  tendențioși și ofensatori, neputându-se reține că s-ar încadra în doza de exagerare a limbajului artistic, nefiind în  niciun caz necesari pentru transmiterea mesajului chiar critic al jurnalistului, depășind astfel limitele admisibile ale  exercițiului dreptului la liberă exprimare, consacrat de art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

(2) În anul 2007, foștii proprietari ai terenurilor care fac obiectul articolului au inițiat elaborarea PUZ în vederea unei  dezvoltări urbanistice. Prin HCGMB nr. 272/15.07.2009, ulterior finalizării dezbaterii publice cu zero comentarii,  obținerii tuturor avizelor și îndeplinirii condițiilor legale, a fost aprobat PUZ-ul pentru terenurile în chestiune („PUZ 2009”), cu posibilitatea realizării unor accente până la 35 m. AACR a emis avizul favorabil nr.  23022/1580 din 25.09.2008, pentru regim de înălțime de maxim 35 de metri.

Șeful Serviciului de Medicină Legală din Argeș, despre crima multiplă din Bascov: „Victimele, ucise cu pietre de diferite dimensiuni și obiecte”
Recomandări
Șeful Serviciului de Medicină Legală din Argeș, despre crima multiplă din Bascov: „Victimele, ucise cu pietre de diferite dimensiuni și obiecte”

(3) PUZ 2009 a adus modificări ale reglementărilor din PUG, respectând întocmai prevederile art. 32 alin. (3) din  Legea nr. 350/2001 – forma în vigoare la 28.08.2008 (analiza de legalitate a PUZ și HCGMB se face în raport de  prevederile legale în vigoare la data de 28.08.2008, astfel cum prevede Art. 4 din Ordonanța nr. 27/20081). 

1 Art. 4 din Ordonanța nr. 27/2008 forma introdusă prin art. 1 pct. 18 din Legea nr. 242/2009, aflată în vigoare la  15.07.2009, data adoptării HCL de aprobare PUZ 2009, stabilea imperativ că: „Avizarea și aprobarea documentațiilor de  urbanism elaborate în baza unui certificat de urbanism emis înainte de 29 august 2008 sau care au solicitare de aviz al  comisiei tehnice de urbanism a autorității publice locale competente se vor face în condițiile prevederilor legale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009.”

(4) În baza PUZ 2009, Primăria Sector 1, la cererea proprietarului de la acea vreme (firma Intermontaj SRL), a emis Certificatul de Urbanism nr. 3650/48/H/35013/25.11.2009 în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire privind imobile de locuințe S+Ds+P+9E, pe terenul în suprafață de 2.668 mp,  situat în Str. Ștefan Holban nr. 38A, lotul 2. Prin HCLS1 nr. 190/30.08.2010 a fost aprobat PUD Str. Ștefan Holban  nr. 38A, lotul 2 (PUD 2010 – condiție prevăzută în Certificatul de Urbanism nr. 3650 pentru emiterea Autorizației  de Construire). 

DOCUMENTE. Într-o comună argeșeană, în pandemie, când cursurile erau online, microbuzele școlare au continuat să facă 750 km pe zi. Explicația primarului
Recomandări
DOCUMENTE. Într-o comună argeșeană, în pandemie, când cursurile erau online, microbuzele școlare au continuat să facă 750 km pe zi. Explicația primarului

(5) În temeiul reglementărilor PUZ 2009, detaliate prin PUD 2010, a fost întocmită DTAC, respectiv obținute toate  avizele, acordurile și documentele prevăzute în Certificatul de Urbanism nr. 3650/48/H/35013/25.11.2009. 

(6) În perioada de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 3650/48/H/35013/25.11.2009, firma Intermontaj SRL a  solicitat emiterea autorizației de construire, în conformitate cu DTAC elaborată cu respectarea prevederilor  PUZ 2009 și PUD 2010 aprobate în mod legal.

(7) În data de 25.03.2011, fiind îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, primarul sectorului 1 a emis Autorizația  de construire nr. 122/3/H/24502/25.03.2011, privind lucrările de construire ansamblu rezidențial – două corpuri  2S+P+7E+E8R+E9R, pentru terenul în suprafață de 2.668 mp. Perioada de valabilitate AC a fost prelungită, cu  respectarea legii, până la 24.03.2013 („AC 2011”). 

De unde vine explozia de șoferi depistați „drogați la volan” cu care se laudă ministrul Bode
Recomandări
De unde vine explozia de șoferi depistați „drogați la volan” cu care se laudă ministrul Bode

(8) Conform art. 56 alin.(5) din Legea nr. 350/2001, odată cu demararea procedurii de autorizare, începută prin  depunerea cererii de emitere a certificatului de urbanism, valabilitatea prevederilor PUZ 2009 aprobat s-a extins  de drept până la finalizarea investițiilor. Mai mult, PUZ 2009 a produs efecte juridice și a intrat în circuitul civil  – prin și odată cu emiterea certificatelor de urbanism, aprobarea PUD-urilor și emiterea AC 2011. Prin urmare, este 

exclusă ipoteza ieșirii din valabilitate a PUZ, indiferent de data la care ar fi fost începute, realizate, finalizate  și recepționate lucrările de construire autorizate.  

(9) În data de 11.07.2019, H4L Băneasa SRL a achiziționat de la IMOB INVEST SRL (care la rândul ei a dobândit de  la Intermontaj SRL) terenul în chestiune, odată cu dreptul de proprietate, dobândind și toate drepturile, obligațiile  și beneficiile ce decurgeau din PUZ 2009, PUD 2010, certificatele de urbanism și Autorizația de construire 2011,  împreună cu proiectele, avizele, acordurile, studiile și permisele aferente.

(10) Întrucât AC 2011 își pierduse valabilitatea, H4L Băneasa a depus cererea nr. 35219 din 21.08.2019 prin care a  solicitat emiterea unei noi autorizații de construire pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiții – în  conformitate cu prevederile din autorizația inițială.  

(11) În această situație, legea este cea care prevede că noua autorizație de construire se emite fără a fi necesar un nou  certificat de urbanism, cu menținerea tuturor avizelor și acordurilor emise la prima autorizație, conform art.  7 alin.(6) din Legea nr. 50/1991 [1] și art. 54 alin.(4) din Normele de aplicare a Legii 50/1991 [2] aprobate cu  Ordinul nr. 839/2009. 

[1] art. 7 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 (republicată, forma la 21.08.2019)  

Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilității autorizației,  fiind necesară emiterea unei noi autorizații de construire. În situația în care caracteristicile nu se schimbă față de autorizația inițială, se va putea emite o nouă autorizație de construire, fără a fi necesar un nou certificat  de urbanism

[2] art. 54 alin. (4) din N.M. de aplicare a Legii nr. 50/1991 (forma la 21.08.2019)  

În situația în care termenul de valabilitate a autorizației a expirat, inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilității  inițiale, pentru emiterea unei noi autorizații de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat  valabilitatea certificatului de urbanism, precum și a avizelor și acordurilor emise la prima autorizație se menține, cu condiția realizării construcției în conformitate cu prevederile autorizației inițiale.

(12) Fiind îndeplinite toate condițiile impuse de lege, primarul sectorului 1 a emis Autorizația de construire nr.  58/01/H/35219 din 11.02.2020, pentru executarea lucrărilor de construire autorizate inițial – două imobile (94  apartamente) de locuințe colective 2S+P+7E+E8-9R, având POT = 31,70% și CUT = 3,1. („Autorizație 2020”). 

(13) Așadar, nu este vorba de o „autorizație eternă” și nici de o „fentare a legii”, cum în mod tendențios menționează  autorii articolului, ci ne aflăm în prezența unei autorizații de construire care a fost emisă în mod legal și care respectă  toate dispozițiile legale în materie menționate anterior. Această afirmație denotă atât necunoașterea prevederilor  legale, cât și lipsa de profesionalism a autorilor, care printr-o simplă lectură a legislației aplicabile ar fi putut afla  care sunt condițiile pentru emiterea unei noi autorizații de construire în situația în care lucrările nu au fost începute  sau nu au fost finalizate în termenele stabilite.

(14) Cu privire la Avizul emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin care înălțimea maximă permisă era de 35 de metri, menționăm că aceasta a fost obținută, pentru PUZ 2009, în anul 2008 fiind emis sub nr.  A23022/1580 din 25.09.2008, iar pentru AC 2011 a fost emis sub nr.18134/697 din 14.07.2010. Potrivit  prevederilor art. 54 alin. (4) din N.M. de aplicare a Legii nr. 50/1991 menționat mai sus, pentru emiterea 

Autorizației 2020 nu era necesar obținerea unui nou aviz, valabilitatea celui vechi menținându-se potrivit  acestor dispoziții legale

(15) De asemenea, menționăm că nu există nici o normă legală care să prevadă obligativitatea reînnoirii avizului  AACR în termen de 1 an dacă beneficiarul autorizației de construcție nu începe lucrările în termen de 1 an  de la obținere, iar punctul de vedere al AACR nu poate modifica sau încălca dispoziția legală, clară, cuprinsă  în art. 54 alin. (4) din N.M. de aplicare a Legii nr. 50/1991.

(16) Cu privire la avizul STS, menționăm că lipsa acestuia pentru PUZ 2009, prin raportare la precizările din planșa de  reglementări aferentă PUZ Coordonator Sector 1 (ce nu a fost adoptat) – datată 22.10.2019 sunt automat neserioase. Nu se pot invoca în mod serios argumente contemporane (lipsite de temei) ca și obligație pentru pretinsa nelegalitate a unei documentații de urbanism întocmită și aprobată cu peste 11 ani în urmă – autorii  articolului încercând doar, cu rea-credință și cu denaturarea faptelor și a legii, să creeze falsa impresie că,  pentru edificabile, ar fi fost necesar și avizul STS”.
H4L BĂNEASA S.R.L.

Urmărește-ne pe Google News
Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei
GSP.RO
Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei
Pozele pe care Monica Gabor le-ar vrea şterse! Cum poza înainte să îl întâlnească pe Irinel... Dumnezeule!
Playtech.ro
Pozele pe care Monica Gabor le-ar vrea şterse! Cum poza înainte să îl întâlnească pe Irinel... Dumnezeule!
Filmul crimei multiple din Bascov: 5 oameni au murit măcelăriţi sub ploaia de lovituri a unui bărbat bolnav psihic. Nici nepoata de 5 ani nu a scăpat de atacul fatal
Observatornews.ro
Filmul crimei multiple din Bascov: 5 oameni au murit măcelăriţi sub ploaia de lovituri a unui bărbat bolnav psihic. Nici nepoata de 5 ani nu a scăpat de atacul fatal
Horoscop 10 august 2022. Vărsătorii nu trebuie să se lase duși de valul de asprime care îi poate cuprinde astăzi
HOROSCOP
Horoscop 10 august 2022. Vărsătorii nu trebuie să se lase duși de valul de asprime care îi poate cuprinde astăzi
Momentul în care un tânăr de 18 ani fost prins în flagrant vrând să obțină bani de la o fată pe care o șantaja, la Timișoara
Știrileprotv.ro
Momentul în care un tânăr de 18 ani fost prins în flagrant vrând să obțină bani de la o fată pe care o șantaja, la Timișoara
Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut
Orangesport.ro
Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut
'Următoarele 365 de zile', mai multă dramă în povestea Laurei și a lui Massimo. Vezi un trailer sclipitor
PUBLICITATE
'Următoarele 365 de zile', mai multă dramă în povestea Laurei și a lui Massimo. Vezi un trailer sclipitor
Mii de mărci și stiluri de top pentru un stil de vară excepțional
PUBLICITATE
Mii de mărci și stiluri de top pentru un stil de vară excepțional
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.