UPDATE ora 15.15: Subiectele si baremul de corectare la Filosofie, de la examenul de Bacalaureat 2022, au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației

UPDATE ora 13.30: La Filosofie, la una dintre cerințe, elevii au avut de scris două caracteristici ale naturii umane pe baza unui fragment din „Politica” de Aristotel, potrivit edupedu.ro.

BAC filosofie 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației
BAC filosofie 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației
BAC filosofie 2022. Subiectele și baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației

Peste 126.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie – iulie, a anunțat Ministerul Educației.

În cadrul examenului de Bacalaureat 2022, disciplina filosofie are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

Regulile pe care trebuie să le respecte candidații la proba de Bac 2022 la filosofie

La probele scrise, elevii care vor susține Bacalaureatul la sesiunea din iunie 2022 vor fi îndrumați de un cadru didactic către zona de examen. Obiectele sau materialele nepermise vor fi depozitate într-o sală specială și vor fi însoțite de o declarație-tip cu numele și prenumele posesorului.

După ce sunt legitimați, candidații se îndreaptă către sala de examen, acolo unde accesul se face în baza actului de identitate, cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea probei.

Candidaţii se așază câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina de examen și de tipul de subiect.

După completarea casetei cu datele de identificare, absolvenții de liceu primesc subiectele de examen și au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea lor, timp care este calculat din momentul în care au primit subiectele.

Pentru lucrarea scrisă se folosește doar cerneală sau pastă de culoare albastră. „La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări”, se mai menționează în metodologia publicată de Ministerul Educației.

Examenele sunt monitorizate video și audio

Probele sunt monitorizate audio-video. Cei suprinși în situațiile menționate mai sus – având asupra lor obiecte interzise în sala de examinare ori comunicând între ei – vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Elevii eliminați din examen nu vor mai avea dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

În situaţia în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Primele rezultate la Bac 2022 se vor afișa, luni, 27 iunie. În aceeași zi, elevii nemulțumiți de notele pe care le-au obținut pot depune contestații, între orele 12.00 și 18.00. 

Programă filosofie Bac 2022 – Competențe de evaluat

Programa de examen pentru Bac 2022, proba filosofie este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2022 evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Competențe de evaluat:

• Precizarea semnificaţiei filosofice a unor concepte
• Analizarea unui text filosofic din perspectiva temei, problemei, soluţiei propuse şi argumentelor cu care este susţinută soluţia
• Analizarea comparativă şi critică a structurii argumentative a unor puncte de vedere filosofice, a premiselor şi a consecinţelor acestora
• Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o problemă filosofică

Programă Filosofie Bac 2022
Programă filosofie Bac 2022

Programă Filosofie Bac 2022 – Conținuturi

Omul
• Problematica naturii umane
• Sensul vieţii

Morala
• Teorii morale
• Probleme de etică aplicată

Politica
• Libertate şi responsabilitate social-politică
• Egalitate şi dreptate
• Teorii politice moderne și contemporane

Cunoaşterea
• Forme de cunoaştere

Vezi toate subiectele date la BAC 2022!

Calendar Bac 2022, sesiunea august – septembrie

MEN reaminteşte că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Candidații care nu promovează examenul de Bacalaureat 2022 în sesiunea de vară se pot înscrie în sesiunea de toamnă a examenului de BAC 2022, când probele scrise vor fi susținute înaintea celor orale.

Înscrierile pentru sesiunea de toamnă se vor face în perioada 18-25 iulie 2022. Probele scrise vor avea loc între 16 și 19 august 2022, iar primele rezultate vor fi afișate pe 31 august 2022.

Vezi rezultate BAC 2022!

Urmărește-ne pe Google News