Elisabeta Lipă, căreia semnatarii unei scrisori deschise îi cer să intervină, ar urma să-l tragă la răspundere pe George Cosac (președintele Federației Române de Tenis), cel care îi ține locul cald la CS Dinamo, cât timp fosta canotoare este ”detașată” la șefia ministerului. 

Iată scrisoarea cluburilor revoltate:

CATRE MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Cerere de respingere a avizului Federatiei Romane de Tenis si cerere de primire in Audienta

Doamnei Ministru Elisabeta Lipa,

Doamna Ministru,

                In numele membrilor afiliati ai Federatiei Romane de Tenis, semnatari ai acestei adrese, conform tabelului atasat, va rugam sa respingeti cererea de avizare a Adunarii Generale Extraordinare a FRT convocata in data de 7 Octombrie 2016 si intrunita in data de 8 Octombrie 2016.

               In acelasi timp, datorita situatiei juridice deosebit de grave a FRT, va rugam sa acceptati cererea de primire in Audienta a tuturor structurilor sportive identificate cu CIS la MTS semnatare a acestei cereri, in cel mai scurt timp posibil, in vederea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a FRT, de catre MTS, conform Art. 88 (1) din Legea 69/2000 (legea sportului): „In situatii deosebite de incalcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, MTS poate dispune convocarea adunarii generale extraordinare pentru structurile de utilitate publica”.

              Anexam la cererea noastra fundamentarea acestor cereri.

Va multumim

Marius Vecerdea – Presedinte CS TC Pamira Sibiu

            Situatia juridica a Federatiei Romana de Tenis este intr-o situatie deosebit de grava. Conform extrasului din Registrul Special al Federatiilor din cadrul Tribunalului Bucuresti privind situatia juridica la zi a FEDERATIEI ROMANE DE TENIS, eliberat la data de 25 Aprilie 2016, la cererea Asociatiei CSTC Pamira din Sibiu,  precum si a extrasului din registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial eliberat la data de 18 Mai 2016 de catre Ministerul Justitiei tot la cererea Asociatiei CSTC Pamira din Sibiu, se constata ca un numar de 54 de structuri sportive sunt afiliate cu drept de vot, conform legii, la Federatia Romana de Tenis. Deasemenea, conform adresei Ministerului Tineretului si Sportului Nr. 4539 din data de 21 Aprilie 2016 eliberata sub semnatura doamnei Ministru Elisabeta Lipa, se constata ca Federatia Romana de Tenis nu a indeplinit prevederile legale date de Legea educatiei fizice si Sportului nr. 69/2000, prin faptul ca nu a obtinut avizele MTS prevazute la Art 36 din lege, pentru Adunarea Generala de Alegeri din 2013 si nici pentru Adunarile Generale Ordinare ale FRT din 2014 si 2015, si prin faptul ca nu a solicitat inregistrarea modificarilor aduse Statutului si Actului constitutiv, incalcand prevederile Art 12 din Hotararea Guvernului nr. 884/2001 (regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii sportului), in care FRT avea obligatia sa inregistreze schimbarile de Act constitutiv in Registrul National Sportiv de la MTS.

                Consideram situatia de o gravitate deosebita daca facem referire la faptul ca toate Adunarile Generale ale FRT din perioada 2002 – 2016 au fost convocate cu incalcarea Statutului, a Ordonantei 26/2000 si a Legii 69/2000 (legea sportului), mai precis au fost convocate 292 de structuri sportive, care au luat decizii prin vot deschis sau secret, dar care nu aveau dreptul legal de a vota, care nu erau inregistrati la FRT, nici in registrul special al Federatiilor de la Tribunalul Bucuresti, nici in registrul national al persoanelor fara scop patrimonial de la Ministerul Justitiei nici in registrul national sportiv de la Ministerul Tineretului si Sportului !

              Actuala conducere FRT nu a dat nici un raspuns, numeroaselor cereri depuse si inregistrate in registrul FRT, incalcand flagrant Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public.

               Insa cea mai grava si cea mai recenta incalcare a Statutului FRT, a Ordonantei 26/2000 si a legii 69/2000 (legea sportului) a avut loc Sambata 8 Octombrie 2016, cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a FRT, cu largul concurs al reprezentantului Ministerului Tineretului si Sportului, domnul Bocsa Cristian. In cele ce urmeaza gasiti enumerate toate neregulile si abaterile de la lege, savarsite cu ocazia convocarii si organizarii AG Extraordinare din 8 Octombrie 2016.

      1) In primul rand, au fost convocate la AG Extraordinara (in continuare AGE), doar 54 de membri afiliati cu drept de vot, desi in intervalul 2002-2016 au fost convocati si si-au exprimat votul in Adunarile Generale FRT un numar de 346 structuri sportive legal constituite si inregistrate in Registrul Sportiv al MTS prin Certificatul de Identitate Sportiva. Actuala conducere, a dat dovada de o lipsa profunda de responsabilitate, omitand sa anunte situatia juridica extrem de grava a FRT, atat celor 54 de membri afiliati conform legii, cat si celor 292 de structuri sportive care au fost convocate, au avut reprezentanti  si au votat in adunarile generale 2002-2016. Astfel se impunea convocarea la AGE, chiar si in calitate de membri afiliati fara drept de vot, si a celor 292 de structuri sportive, cu atat mai mult cu cat pe ordinea de zi se afla confirmarea prin vot a unor hotarari ale AG din 2002-2014, luate si prin votul lor!!! Este o premiera extrem de rusinoasa in sistemul juridic din Romania, daca confirmarea unor hotarari a 346 de reprezentanti, luate pe parcursul a 14 ani in adunari generale ale unei federatii nationale de interes public finantata din bani publici, se face prin votul a 16 alti reprezentanti (atat au ajuns sa voteze pentru aceasta premiera juridica), intr-o adunare generala in care nu au fost convocati 292 din reprezentantii care au luat acele hotarari, ba chiar mai mult unii din reprezentantii care au votat aceasta confirmare nici macar nu au fost prezenti la mai multe AG in care s-au luat hotararile in cauza!!!

      2) A fost incalcata OG 26/2000 Art. 24 (4) „Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice”. Astfel, AGE din 8 Octombrie 2016 a fost convocata de domnul George Cosac ca si Presedinte al FRT, desi conform OG 26/2000 Art. 24 (4) si-a pierdut aceasta calitate din momentul in care a devenit Presedinte al CS Dinamo.

      3) A fost incalcat Art 30 (1) din Statutul FRT, care prevede ca Adunarea generala a FRT este statutar constituita in prezenta a 2/3 din numarul total al membrilor afiliati cu drept de vot. AGE desfasurata in data de 8 Octombrie 2016, au fost prezenti 23 din cei 54 de membri afiliati cu drept de vot. Mai mult chiar, avocatul/juristul FRT, prezent in sala a prezentat in mod distorsionat in cadrul AGE, si a dat citire Art. 30 (2) din Statutul FRT care face referire la Adunarea generala ordinara a FRT, articol care in nici un caz nu are legatura cu adunarea generala extraordinara, inducand in eroare atat membri afiliati cu drept de vot, dar mai ales pe reprezentantul MTS domnul Bocsa Cristian, care desi initial a transmis verbal ca AGE nu indeplineste cvorumul, nu a facut nici o interventie pentru a opri adunarea.  Se cuvine sa mai precizam ca pe langa incalcarea Statutului, consideram ca este extrem de relevanta prezenta a 2/3 din membri afiliati cu drept de vot la o adunare generala extraordinara in care pe ordinea de zi este (re)confirmarea hotararilor tuturor adunarilor generale, atat ordinare cat si de alegeri a ultimilor 14 ani, hotarari care au fost luate prin votul a 346 de structuri sportive care au fost dezinformate si carora li s-a transmis ca au drept de vot, desi nu erau legal afiliate la FRT conform Tribunalului Bucuresti, Ministerului Justitiei si MTS. 

        4) A fost incalcat de 5 (cinci) ori Art. 30 (4) din Statutul FRT, care prevede modul in care se desfasoara o Adunare Generala a FRT: „Prezidiul Adunarii Generale este format din Presedintele federatiei, Vicepresedinti, Directorul General, delegatul MTS si delegatul COSR”. Prezidiul AGE din 8 Octombrie 2016 a fost alcatuit din persoane care nu aveau dreptul  si au lipsit din prezidiu persoane care trebuiau sa faca parte din prezidiu, astfel:

                 – Domnul George Cosac care si-a pierdut calitatea de Presedinte FRT conform OG 26/2000 Art 24 (4).

                 – Domnul Miholca Cristian, care nu detine si nu a detinut nici o functie in FRT, deci nu avea dreptul statutar sa faca parte din prezidiu.

                 – Domnul Tupa Ion, care nu detine si nu a detinut nici o functie in FRT, deci nu avea dreptul statutar sa faca parte din prezidiu.

                 – Din prezidiu a lipsit Directorul General al FRT.

                 – Din prezidiu a lipsit reprezentantul COSR.

         5) A fost incalcat Art 22 (1) din OG 26/2000: „Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii AG, este interesat personal, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot”. Astfel, Domnii Itu Razvan, Marcu Adrian si Tupa Ion au luat parte la deliberare si si-au exprimat votul, asa cum se poate vedea din procesul verbal, desi erau interesati personal, chiar in mod direct prin faptul ca au votat „pentru”confirmarea hotararilor Adunarilor Generale in care au fost alesi la conducerea FRT!!!

         6)  A fost incalcat Art 27 (3) din Statutul FRT: „Daca in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea sau completarea Statutului, convocarea trebuie sa cuprinda si textul integral al acestora”. Astfel, pe ordinea de zi a AGE figura conform Convocatorului, confirmarea hotararilor AG din 2004 in care s-au hotarat schimbari la Statutul FRT, insa convocatorul nu cuprinde textul integral al acestora, nu cuprinde textul integral al hotararilor si/sau procesul verbal al AG din 2004. Mai mult decat atat, desi domnul Marius Vecerdea a cerut in mod expres prezentarea hotararilor si proceselor verbale ale tuturor AG ale FRT din perioada 2002-2016, prezidiul a refuzat sa prezinte textul integral si/sau o copie!!!

        7) A fost incalcat Art 29 (2) din Statutul FRT: „Ordinea de zi a unei AG Extraordinare va include numai temele care au determinat necesitatea convocarii ei”. Astfel: ordinea de zi a AGE din 8 Octombrie 2016, a fost modificata, prezidiul adaugand si supunand la vot o propunere care nu a fost mentionata in Convocator, mai precis au supus la vot propunerea ca o baza sportiva publica apartinand MTS sa poata intra in administratia FRT!!!

        8) A fost incalcat Art. 31 (1):  „Hotararile AG a FRT se iau cu majoritate plus unu din membrii prezenti cu drept de vot, in afara cazurilor de mai jos, in care este necesara o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor prezenti cu drept de vot: a) modificari si completari la Statut (cazul confirmarii hotararilor AG din 2004), b) completari la ordinea de zi a AG (cazul in care s-a completat ordinea de zi cu o noua propunere)

        9) A fost incalcat Art. 12 (1) din HG 884/2001 ( Regulamentul de punere in aplicare a Legii sportului nr 69/2000): „In termen de 15 zile de la producerea modificarilor aduse statutului si actului constitutiv, structura sportiva este obligata sa solicite inregistrarea lor in Registrul sportiv”. Astfel, incheierea judecatoreasca a Tribunalului Bucuresti din data de 30.04.2013 cu referire la modificarea actului constitutiv a FRT, nu a fost inregistrata nici pana astazi la MTS in Registrul sportiv, iar propunerea de confirmare a hotararilor AG de alegeri din 2013, in cadrul convocatorului AGE din 8 Octombrie 2016, incalca din start prevederile legii mentionate mai sus. 

      10) Este evident ca propunerile introduse pe ordinea de zi a AGE din 8 Octombrie 2016 de a confirma sau (re)confirma hotarari ale unor Adunari generale ale FRT care au fost fost luate cu incalcarea Statutului FRT si legilor in vigoare, nu pot fi „validate”decat de o instanta de judecata, respectiv  Tribunalul Bucuresti, si in nici un caz de catre o Adunare Generala a FRT. Hotararile AG ale FRT din perioada 2002-2016 vor trebui supuse aprobarii unor instante de judecata conform legii, si cu siguranta (re)confirmarea prin AG a unor hotarari ale altor AG, nu exonereaza FRT de supunerea spre aprobare catre instantele de judecata a Tribunalului Bucuresti a tuturor hotararilor AG din perioada 2002-2016 exact asa cum au fost transcrise de autoritatile competente, adica de notari publici care le-au redactat conform proceselor verbale si tabelelor de prezenta cu semnaturi a reprezentantilor membrilor afiliati cu drept de vot la acele AG.  Chiar si in cazul in care MTS avizeaza hotararile AGE din 8 Octombrie 2016, si chiar si in cazul in care Tribunalul Bucuresti admite cererea de inregistrare a hotararilor AGE a FRT in registrul federatiilor nationale, FRT are obligatia legala sa ceara si sa prezinte separat si individual, admiterea fiecarei  hotarari a AG din 2002-2016.

Va rugam sa admiteti cererea noastra de respingere a avizului MTS, pentru AGE a FRT din 8 Octombrie 2016, precum si aprobarea de urgenta a unei audiente asa cum am solicitat la inceputul acestei cereri.

Marius Vecerdea

Asociatia CSTC Pamira Sibiu

Atasat gasiti tabelul structurilor sportive afiliate la FRT, semnatare ale acestei cereri.

 

„M-a bătut cu sete pe spate cu o coardă de cauciuc" | Scandal IMENS după decizia inexplicabilă din sportul românesc!
PARTENERI - GSP.RO
„M-a bătut cu sete pe spate cu o coardă de cauciuc" | Scandal IMENS după decizia inexplicabilă din sportul românesc!
Anamaria Prodan continuă dezvăluirile ȘOCANTE: ”Reghecampf e șeful mafiei...
Playtech.ro
Anamaria Prodan continuă dezvăluirile ȘOCANTE: ”Reghecampf e șeful mafiei...
Cum a fost găsit Petrișor, românul care a dispărut la granița dintre Slovacia și Ungaria. Mesajul familiei
Observatornews.ro
Cum a fost găsit Petrișor, românul care a dispărut la granița dintre Slovacia și Ungaria. Mesajul familiei
Horoscop 24 iunie 2021. Capricornii au tendința de a trata cu răceală subiectele, doar pentru că nu le plac
HOROSCOP
Horoscop 24 iunie 2021. Capricornii au tendința de a trata cu răceală subiectele, doar pentru că nu le plac
A fost găsit românul de 30 de ani dispărut în Slovacia. Ce s-a întâmplat cu acesta
Știrileprotv.ro
A fost găsit românul de 30 de ani dispărut în Slovacia. Ce s-a întâmplat cu acesta
VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă
Telekomsport
VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă
1.000mp de ziduri devin opere de artă ce purifică aerul din București (PUBLICITATE)
PUBLICITATE
1.000mp de ziduri devin opere de artă ce purifică aerul din București (PUBLICITATE)