UPDATE 14:25: CFR precizează, într-un drept la replică adresat publicației Club Feroviar, că a depus plângere penală referitor la modul în care a fost modificat în cartea funciară dreptul de superficie în favoarea firmei Simart Architecture SA, anterior publicării articolului.

„CFR SA (prin SRCF București) a făcut deja plângere penală în vederea stabilirii părții vinovate de acordare a dreptului de superficie pe un teren al cărui proprietar este de fapt compania CFR SA”, se arată în documentul Companiei Feroviare. Textul integral, la finalul articolului.


Sub titlul „Tunul secolului la CFR SA. Complexul Astoria Snagov a dispărut pe mâna lui Grindeanu”, site-ul specializat în informații din domeniul feroviar scrie că firma Simart Arhitecture S.A. a intrat în posesia clădirilor și a concesionat la un preț derizoriu terenul aferent bazei de agrement.

Simart Arhitecture S.A este controlată de omul de afaceri Marius Gaga, dezvoltator imobiliar care a deținut funcția de director al corpului de control al ANAF în perioada în care instituția era condusă de Sorin Blejnar. 

Blejnar a fost condamnat în 2018 la 5 ani de închisoare pentru fapte de corupție la nivelul ANAF și a fost eliberat condiționat în octombrie 2021.

După ce a achiziționat, în 2021, clădirile fără teren, în urma unei licitații, Simart Architecture a reușit să obțină și terenul, în condiții ce ridică multe semne de întrebare.

Cum s-a concesionat terenul?

„Terenul aferent construcțiilor înstrăinate are o suprafață de 28.658 mp, în vreme ce toată suprafața complexului este de 205.146,55 mp, deci de peste șapte ori mai mare”, arată publicația citată.

Trei scenarii pentru viitorul războiului din Ucraina și de ce crede Washingtonul că prezentul este „sumbru”
Recomandări
Trei scenarii pentru viitorul războiului din Ucraina și de ce crede Washingtonul că prezentul este „sumbru”

Firma lui Marius Gaga, care a fost cu ani în urmă membru în Consiliul de Administrație al Companiei Feroviare, a obținut concesiunea întregului teren pentru 99 de ani pentru o sumă derizorie, 50.000 de euro, în condițiile în care metru pătrat pentru un teren cu ieșire la lac în Snagov poate atinge 1.000 de euro, scrie Club Feroviar.

Totul a fost parafat după instalarea de către Sorin Grindeanu a noului director al CFR, Ion Simu-Alexandru, care este un protejat al ministrului PSD al Transporturilor, conform sursei citate.

Libertatea a solicitat un punct de vedere din partea CFR S.A..

Grindeanu cere anchetă pentru „un aparent caz Astoria”

Cum a fost înstrăinată cea mai mare bază de agrement din patrimoniul CFR, întinsă pe zeci de hectare la Snagov. Sorin Grindeanu cere o anchetă
Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor | Foto: Agerpres

Direct vizat de articol, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a reacționat pe pagina sa de Facebook, arătând că va cere o anchetă cu privire la acest subiect. 

“Înțeleg că există un anumit interes al anumitor ziariști pentru un aparent caz Astoria. Deduc și că acești reprezentanți ai presei încearcă să arunce unele bănuieli asupra mea”, a scris Grindeanu în postarea sa. 

Raportată la poliție de tatăl ei, pentru că ar fi criticat războiul. La cererea Kremlinului, Rusia revine la denunțurile de tip sovietic
Recomandări
Raportată la poliție de tatăl ei, pentru că ar fi criticat războiul. La cererea Kremlinului, Rusia revine la denunțurile de tip sovietic

Tocmai pentru a nu mai exista îndoieli, anunț că voi solicita instituțiilor abilitate ale statului să cerceteze situația și să ia măsurile legale care se impun. Poliția, Parchetul General, DNA…. oricare dintre aceste instituții vor avea sprijinul meu, ca ministru al Transporturilor, pentru aflarea adevărului. Dacă există vreo infracțiune, cei vinovați trebuie să platească! Indiferent de numele lor și de perioada în care au fost în funcție.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor:

CFR a făcut plângere penală

Într-un drept la replică al CFR, publicat sâmbătă de publicația Club Feroviar, compania din subordinea Ministerului Transporturilor prezintă etapele discuțiilor purtatea cu firma Simart Architecture SA și precizează că a fost formulată o plângere penală.

Iată replica intergrală transmisă de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA:

 1. Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului MTCT nr.1654/2004, mijloacele fixe aferente Complexului Feroviar Snagov Sat au fost transferate în mod gratuit către SFT – CFR SA, fără terenul aferent acestor mijloace fixe, terenul fiind în proprietatea SNCFR, conform Sentinței Civile nr.1606/1992 a Judecătoriei Ilfov.
 2. În data de 17.05.2021, Sucursala Regională CF București a fost înștiințată de faptul că Societatea Feroviară de Turism „SFT- CFR” SA a valorificat prin vânzare activul imobiliar Complex Turistic Snagov, din localitatea Snagov, județul Ilfov, fiind impusă necesitatea relocării bunurilor materiale proprietatea CNCF „CFR” SA, aflate în custodie în acest spațiu.
 3. Prin adresa nr.138/25.06.2021 înaintată de Cabinetul Individual de Insolvență Iorgulescu Gabriel, Regionala CF București a luat la cunoștință că activul imobiliar Complex Astoria Snagov, situat în comuna Snagov, Județul Ilfov, aparținând Societății   Feroviare  de  Turism  ,,S.F.T. – CFR” (societate în faliment), a fost valorificat la data de 23.03.2021, prin licitație.

În această situație, pentru purtarea discuțiilor preliminare privind terenul proprietate CFR SA, pe care se află construcțiile adjudecate la data de 23.03.2021, de către adjudecatarul SC Simart Arhitecture S.A., Regionala CF București a invitat firma respectivă pentru a iniția demersurile necesare în vederea valorificării terenului aferent construcțiilor, conform reglementărilor în vigoare.

Ministrul Mediului face apel la populație să folosească apa potabilă doar pentru consum. „70% din suprafața României e afectată de secetă”
Recomandări
Ministrul Mediului face apel la populație să folosească apa potabilă doar pentru consum. „70% din suprafața României e afectată de secetă”

Mai mult, Regionala CF București a solicitat inclusiv prezentarea documentelor care au stat la baza vânzării activelor imobiliare (proces-verbal de adjudecare, contract de vânzare-cumpărare, certificate ,,conform cu originalul” etc.), documente necesare pentru identificarea la fața locului a terenului pe care se află fiecare construcție achiziționată.

 1. Reprezentantul firmei s-a prezentat la sediul Regionalei CF București, unde a prezentat Extrasul de carte funciară, pentru informare, nr.112840 emis la data de 27.10.2021  (cerere nr.427389/22.09.2021), din care rezulta existența unor sarcini, asupra terenului CFR SA situat în Snagov, respectiv existența unui drept de superficie pe o durată de 99 de ani, în favoarea Societății Feroviare de Turism  ,,S.F.T. – CFR” – societate în faliment, drept înscris în Cartea funciară din data de 22.09.2021.
 2. Ca urmare a documentului prezentat de firma în cauză, Regionala CF București a solicitat și obținut un extras de Carte Funciară, pentru informare, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov și Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea, care la capitolul C. Partea III. SARCINI, în care erau menționate următoarele:

– intabulare drept de superficie asupra terenului în favoarea  Societății  Feroviare  de  Turism  ,,S.F.T. – CFR” – societate în faliment, administrator Iorgulescu  Gabriel;

– intabulare drept de superficie asupra terenului în favoarea SC Simart Arhitecture S.A.

 1. În data de 04.03.2022, la Regionala CF București a fost transmisă Încheierea nr.427389/22.09.2021, a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea.

În această situație, SRCF București a înaintat la OCPI Ilfov cerere de reexaminare, cerere la care OCPI Ilfov nu a transmis, până în prezent, răspuns.

 1. Având în vedere că Regionala CF București nu a încheiat niciun acord/protocol/convenție cu deținătorul construcțiilor, în vederea acordării dreptului de superficie, în luna februarie 2022 a solicitat clarificări oficiale de la OCPI Ilfov.
 2. OCPI Ilfov a transmis următoarele: ,,S-a procedat la înscrierea dreptului de superficie în Cartea funciară a terenului identificat cu ID 112840 Snagov în temeiul art 91. din Ordinul 700/2014 – alin. (1) Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărții funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizându-se, totodată, cartea Funciară de superficie. În Cartea Funciară de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcției, se va înscrie același număr cadastral al imobilului (teren) – însoțit de codul construcției, făcându-se mențiune în rubrica “Observații ” a părții I despre numărul cărții funciare a terenului și alin. (2) Dreptul de superficie se intabulează în baza următoarelor acte juridice: c)…, hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimțământul unei sau a unor părți la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată “, coroborat cu prevederile art. 92 din Ordinul 700/2014 (1), constituit, iar alin. (3) în cazurile de constituire indirectă a superficiei, dreptul de superficie se va intabula pentru o durată de 99 de ani”.
 3. Totodată, Regionala CF București s-a adresat oficial, pentru clarificarea situației, prin actul nr. Th.4/220/22.02.2022, tuturor entităților din Extrasul de Carte Funciară, pentru informare, nr.112840, și anume:

-Biroul Notar Public Trofin Silvana Brândușa,

-Birou Executori Judecătorești Acta Non Verba -Societății   Feroviare  de  Turism ,,S.F.T. – CFR”

pentru a transmite/comunica o copie certificată a înscrisului/inscrisurilor care au stat la baza acordării dreptului de superficie.

 1. Răspunsurile primite de SRCF Bucuresți, în baza actului menționat la punctul 7, sunt următoarele:

► Birou Executori Judecătorești Acta Non Verba a solicitat SRCF București „să se adreseze Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Buftea în vederea obținerii documentației care a stat la baza intabulării dreptului de superficie în favoarea Societății Feroviare de Turism ,,SFT-CFR”, prin administrator judiciar C.I.I. Iorgulescu Gabriel în cartea Funciara nr.1122840 a localității Snagov”;

►  Cabinetul de Insolvență Iorgulescu Gabriel, administratorul Societății   Feroviare  de  Turism  ,,S.F.T. – CFR” – societate în faliment, a transmis: ,,dreptul de superficie a fost înscris în baza art.693 alin. (3) Cod Civil, conform Cererii de înscriere depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Ilfov, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea”.

► Biroul Notar Public Trofin Silvana – Brândușa a comunicat: ,,prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.54, din data 13.01.2022, de notar public Silvana-Brândușa Trofin, nu s-a constituit niciun drept de superficie, ci a fost transmis dreptul de superficie existent, astfel cum acesta era intabulat la data autentificării. Nu au fost încheiate la biroul nostru alte acte privind constituirea dreptului de superficie”.

 1. Astfel, în data de 28.03.2022, Regionala CF București a formulat plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecatoria Buftea, aceasta fiind înregistrată sub nr.2018/P/2022.
 2. Plângerea penală a fost transmisă de către Parchetul de pe langă Judecătoria Buftea către IGPR – SRPT București – BIF, pentru efectuarea de cercetări.
 3. La data de 17.05.2022, IGPR – SRPT București – Biroul de investigare a Fraudelor a înaintat SRCF București, Ordonanța pentru prezentarea documentelor și înscrisurilor deținute de CNCF CFR SA în calitate de persoană vătămată.

În concluzie, prezentându-vă detaliat și cronologic etapele acestei spețe, rezultă foarte clar că CFR SA (prin SRCF București) a făcut deja plângere penală în vederea stabilirii părții vinovate de acordare a dreptului de superficie pe un teren al cărui proprietar este de fapt compania CFR SA.

Din elementele prezentate, care pot fi susținute cu  documente în fața instituțiilor abilitate, dar și în temeiul acțiunilor fundamentate de CFR SA, rezultă fără echivoc faptul că actuala conducere a acționat și acționează legal în interesul economic justificat al Companiei.

Considerăm astfel că articolul dumneavoastră, redactat fără a respecta prevederile Legii 544/2001, are un singur scop, și anume de a denigra și prejudicia imaginea reprezentanților oficiali ai CFR SA și MT, în contextul în care nici Directorul General al CFR SA, nici Ministrul Transporturilor nu au nicio implicare în această speță, toate demersurile, inclusiv plângerea penală, fiind inițiate și derulate de către SRCF Bucuresți în anul 2021, respectiv 2022, când a fost depusă plângerea penală.

Urmărește-ne pe Google News
„E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria
GSP.RO
„E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria
ȘOC TOTAL! Ce pensie specială primește Irina Loghin. Ia mii de lei după doar 8 ani în politică
Playtech.ro
ȘOC TOTAL! Ce pensie specială primește Irina Loghin. Ia mii de lei după doar 8 ani în politică
Radu a investit 30.000 de euro în 58 de stupi, doar că vremea capricioasă i-a dat afacerea peste cap: "Am cheltuit undeva la 9.000 de lei doar pe motorină"
Observatornews.ro
Radu a investit 30.000 de euro în 58 de stupi, doar că vremea capricioasă i-a dat afacerea peste cap: "Am cheltuit undeva la 9.000 de lei doar pe motorină"
Horoscop 7 iulie 2022. Capricornii ar putea observa, într-un moment de inspirație, că dreptatea nu este de partea lor
HOROSCOP
Horoscop 7 iulie 2022. Capricornii ar putea observa, într-un moment de inspirație, că dreptatea nu este de partea lor
NEWS ALERT. Bărbaţii cu vârsta de încorporare nu mai au dreptul să părăsească localitatea de reşedinţă. Unde se întâmplă totul
Știrileprotv.ro
NEWS ALERT. Bărbaţii cu vârsta de încorporare nu mai au dreptul să părăsească localitatea de reşedinţă. Unde se întâmplă totul
VIDEO | Cum arată Adrian Mititelu după aproape doi ani de închisoare: ”Am stat 20 de luni nevinovat”
Orangesport.ro
VIDEO | Cum arată Adrian Mititelu după aproape doi ani de închisoare: ”Am stat 20 de luni nevinovat”
Cum arată în cifre starea de sănătate a românilor și ce soluții avem la îndemână pentru a le îmbunătăți?
PUBLICITATE
Cum arată în cifre starea de sănătate a românilor și ce soluții avem la îndemână pentru a le îmbunătăți?
Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea
PUBLICITATE
Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea

Nici un comentariu.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

regulile comunitatii