MENIU CAUTĂ
23 Ian. 2017 09:22

Proiectul de buget pe 2017. Creștere economică de 5,2% și un deficit bugetar de 2,96% din PIB. Cum se împart banii

Distribuie

Potrivit raportului privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, publicat luni pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe o creștere economică de 5,2% prevăzută pentru acest an și de peste 5% pe întreg orizontul 2018-2020, deficitul bugetar (cash) fiind estimat la 2,96% din PIB, iar inflația medie anuală la 1,4%.

SUMAR:

Potrivit documentului citat de Agerpres, produsul intern brut (PIB) pentru 2017 este estimat la 815,195 miliarde de lei, veniturile la bugetul general consolidat la 254,717 miliarde de lei (31,2% pondere în PIB) și cheltuielile la 278,817 miliarde de lei (34,2% pondere în PIB), rezultând un deficit de 24,1 miliarde de lei (2,96% din PIB). Cursul mediu lei/euro este prognozat la 4,46, iar câștigul salarial mediu lunar la 2.274 lei.

Veniturile bugetare proiectate pentru anul 2017 reprezintă 31,2 % din PIB, 32,4 % în anul 2018, urmând ca în anul 2020 să reprezinte 32,8 % din PIB, evoluție determinată de evoluția indicatorilor macroeconomici pe orizontul de referință, precum și de actele normative adoptate până la acest moment. Cheltuielile bugetare proiectate pentru pentru anul 2017 reprezintă 34,2% din PIB, ajungând în anul 2020 la 34,8 % din PIB, consemnându-se o creștere de 0,6 puncte procentuale, în condițiile în care cheltuielile cu investițiile cresc cu 2,6 puncte procentuale în 2020 față de 2017.(…)

Pentru anul 2017 se estimează un nivel al deficitului bugetar (cash) de 2,96 % din PIB, în timp ce deficitul ESA este estimat la 2,99 % din PIB, care se încadrează în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB potrivit prevederilor Tratatului de la Maastricht. Pe orizontul de referință 2018-2020, acesta va intra pe o traiectorie de ajustare începând din anul 2018, fiind prognozat să ajungă în anul 2019 la 2,53% din PIB și în anul 2020 la 2,02 % din PIB„, se menționează în raport.

În document se precizează că, pe orizontul de referință, se estimează o deviere de la Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu (OTM) stabilit pentru România, respectiv 1% din PIB, deficitul structural pe anul 2017 fiind estimat la 2,92% din PIB, în anul 2018 la 2,97% din PIB, urmând sa înregistreze o traiectorie descendenta începând cu anul 2019, respectiv 2020.

„Chiar în condițiile manifestării acestui risc, devierea de la OTM s-ar produce în condițiile menținerii, pe întreg orizontul de planificare, a unui nivel sustenabil al datoriei publice de sub 40% din PIB”, se mai spune în raport.

Senatul are alocat un buget de 122,176 milioane lei, în scădere față de 2016

Senatul are alocat, în 2017, un buget de 122,176 milioane lei, în scădere cu 16,77% față de execuția preliminară din anul 2016, se arată în proiectul bugetului de stat. La capitolul Bunuri și servicii, bugetul alocat scade cu 16,92% comparativ cu 2016, fiind estimat la suma de 17,489 milioane lei. Pentru titlul Asistență socială se propune suma de 3,941 milioane lei (în scădere cu 13,37%).

Bugetul SRI, în creștere față de 2016

Propunerea de buget pentru Serviciul Român de Informații (SRI) în 2017 este de 1.899.747.000 lei, în condițiile în care execuția preliminată pe anul precedent se ridică la 1.883.137.000 lei. Principala finanțare vine de la stat, 1.896.604.000 lei, adică 99,83% din total bugetului SRI, 0,02% din alocări provin din fonduri nerambursabile iar 0,15%, din venituri proprii.

Bugetul Administrației Prezidențiale pe 2017 – peste 46 de milioane lei

Bugetul propus pentru anul 2017 pentru Administrația Prezidențială este de 46.311.000 lei, în scădere față de cel de anul trecut cu 4%. La capitolul bunuri și servicii, propunerea pentru 2017 pentru bugetul Administrației Prezidențiale este de 16.720.000 de lei, mai puțin cu 2,85% față de anul trecut, iar la cheltuieli de personal — 20.851.000 de lei, mai mult cu 2,41% față de 2016. La capitolul deplasări interne suma de 500.000 de lei, iar pentru deplasările în străinătate suma de 6.000.000 lei. În proiectul de buget pentru această instituție se propune și suma de 2.000 de lei pentru hrană pentru animaleFondul președintelui este de 170.000 de lei, la fel ca anul trecut.

Bugetul asigurărilor sociale are prevăzut un excedent de 281,6 milioane de lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2017 cu un excedent de 281,6 milioane de lei care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Bugetul are prevăzute venituri de 57,587 miliarde de lei iar 73,8% din venituri urmează să se încaseze din contribuțiile pentru pensii, 0,2% din venituri nefiscale și 25,3% reprezintă subvenții primite de la bugetul de stat.

Din totalul veniturilor bugetare, 57,17 miliarde de lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,3%) și 411,7 milioane de lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă si boli profesionale (0,7%).

MApN are alocați peste 11 miliarde lei în 2017

Ministerul Apărării Naționale (MApN) are prevăzut pentru 2017 un buget de 11.022.232.000 lei, în descreștere față de anul precedent, care are o execuție preliminată de 11.271.740.000 lei. Din bugetul total al instituției, 96,36% reprezintă fonduri de la stat, adică 10.620.560.000 lei, iar 3,64% — venituri proprii.

Buget mai mare pentru Ministerul Justiției

Potrivit proiectului, în anul 2017, la Ministerul Justiției sunt prevăzute cheltuieli curente în valoare de 3,1 miliarde de lei (în creștere cu 3,46% față de execuția preliminată pentru 2016), din care 1,78 miliarde de lei pentru cheltuieli de personal (în creștere cu 11,6% față 2016), 233 milioane lei pentru bunuri și servicii (creștere 7,12%), 1,04 miliarde lei pentru transferuri între unități ale administrației publice (scădere de 1,38%).

Loading...
Comentarii