Libertatea va prezinta in detaliu modul de completare a fiselor fiscale in baza carora Ministerul de Finante va calcula impozitul pe care il datorati statului.
Contribuabilii trebuie sa depuna pana la data de 30 aprilie declaratiile de impozit pe venit completate pe baza fiselor fiscale, declaratiilor lunare privind impozitele pe salarii obtinute din strainatate, documentelor de plata a impozitului, deciziei de plati anticipate si a declaratiilor speciale, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice (MFP).
Conform ordonantei privind impozitul pe venit, salariatii si pensionarii care au obtinut venituri si din alte activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor in perioada anului 2001 au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal in raza caruia isi au domiciliul o declaratie de venit global.
Contribuabilii care au realizat, anul trecut, venituri doar din salarii sau doar venituri pentru care impozitul este retinut la sursa nu sunt obligati sa depuna declaratii de venit global. Aceste prevederi se aplica in cazul salariatilor care au fost angajati cu contract de munca si carnet de munca si au lucrat, pe tot parcursul anului, la acelasi angajator. De asemenea, persoanele fizice romane care nu domiciliaza in Romania si cetatenii straini nu au obligatia de a depune declaratii de venit global.
Veniturile din pensii, dividende, dobanzi si veniturile din jocuri de noroc nu se impoziteaza global. In aceasta categorie mai intra si castigurile din cedarea folosintei bunurilor cu destinatia de locuinte, vanzarea valorilor mobiliare si a partilor sociale, precum si premiile.
Contribuabilii care obtin venituri din mai multe surse sau din strainatate trebuie sa depuna, pana la data de 30 aprilie, cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa de venituri din Romania, precum si pentru fiecare tara. Declaratiile speciale trebuie depuse atat de catre cetatenii romani care domiciliaza in Romania, cat si de cei care nu au domiciliul in Romania, precum si de cetatenii straini care obtin venituri pe teritoriul Romaniei, individual sau in cadrul unei forme de asociere.
Veniturile din cedarea folosintei bunurilor, prin inchiriere, subinchiriere sau arendare vor fi incluse in aceste declaratii numai in cazul in care indeplinesc cel putin una dintr-o serie de conditii. Printre criterii se numara includerea unei clauze privind consolidarea pretului in valuta sau a unei prevederi privind suportarea, de catre chirias, a cheltuielilor care cad in sarcina proprietarului, uzufructarului sau a altui detinator legal. Aceasta prevedere se aplica si in cazul in care unele clauze nu pot fi evaluate in momentul incheierii contractului.
Contribuabilii din judetele Arad, Arges, Bacau, Bihor, Brasov, Braila, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Iasi, Mures, Sibiu, Suceava, Timis si Vrancea vor avea posibilitatea sa trimita prin posta declaratiile de venit global pentru impozitul aferent anului trecut.
Prezentam modul de completare a declaratiilor de venit:
Declaratia de venit global se completeaza pe baza datelor din: fisele fiscale; declaratiile lunare privind veniturile din salarii din strainatate obtinute de contribuabilii care desfasoara activitate in Romania; declaratiile speciale; alte documente prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit cu modificarile si completarile ulterioare.
In legatura cu completarea rubricilor formularului, Ministerul Finantelor face urmatoarele precizari:
Rubricile din cadrul capitolului privind Datele de identificare ale contribuabilului din antetul declaratiei se completeaza de catre toti contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia depunerii acestei declaratii, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular: nume, prenume, initiala tatalui, adresa (strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, localitate, judet, sector).
Codul numeric personal se preia din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecarui contribuabil.
In cazul completarii declaratiei de catre reprezentantul fiscal, datele inscrise vor fi cele ale contribuabilului in numele caruia acesta actioneaza. In declaratie se completeaza unitatea fiscala la care s-a depus ultima declaratie de venit global.
Rubrica cont bancar se completeaza numai de catre contribuabilii care au deschise conturi bancare.
Rubricile din cadrul capitolului A. Venit net din activitati independente se completeaza de catre contribuabilii care obtin, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente desfasurate pe teritoriul Romaniei.
Pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente din mai multe surse, se inscrie suma totala a venitului net/pierderi fiscale calculata prin insumarea veniturilor nete/pierderilor fiscale din fiecare declaratie speciala privind venitul din activitati independente, pe tipuri de venit, depusa pentru fiecare sursa de venit in parte.
Capitolul A. Venit net din activitati independente cuprinde urmatoarele rubrici:
A1. Comerciale. Se completeaza de contribuabilii care obtin, in mod individual, venituri realizate din fapte de comert, prestari servicii, altele decat cele realizate din profesii liberale, precum si venituri din practicarea unei meserii.
La randul 1. Venit net se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din activitati comerciale realizat din toate sursele, preluat din randul 3 „Venit net” din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente-comerciale, depusa pentru fiecare sursa in parte.
La randul 2. Pierdere fiscala se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din activitati comerciale realizata din toate sursele, preluata de la randul 4 „Pierdere fiscala” din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente-comerciale, depusa pentru fiecare sursa in parte.
A2. Profesii liberale. Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual, in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ.
La randul 3. Venit net se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din exercitarea unei profesii liberale, realizat din toate sursele, preluat de la randul 3 „Venit net” din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente-profesii liberale, depusa pentru fiecare sursa in parte.
La randul 4. Pierdere fiscala se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din exercitarea unei profesii liberale realizata din toate sursele, preluata de la randul 4 „Pierdere fiscala” din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente-profesii liberale, depusa pentru fiecare sursa in parte.
A3. Stabilit pe baza normelor de venit. Se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente pe cont propriu, singuri, fara salariati sau colaboratori, intr-un punct fix sau ambulant, avand un singur obiect de activitate inscris in autorizatia de functionare, impusi pe baza de norme de venit;
La randul 5. Norma de venit, se inscrie suma reprezentand norma de venit, comunicata de organul fiscal, corespunzatoare perioadei lucrate. Norma de venit se reduce proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabilului. Cererea va fi insotita de documente justificative, care sa dovedeasca intreruperile temporare de activitate din cursul anului, datorate unor accidente, spitalizari sau altor cauze obiective.
A4. Drepturi de proprietate intelectuala. Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala: industriale (brevete de inventii, know-how, marci inregistrate, franciza etc.), precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor.
La randul 6. Venit net, se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala realizat din toate sursele, preluat de la randul 5 „Venit net” din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente-drepturi de proprietate intelectuala, depusa pentru fiecare sursa in parte.
La randul 7. Pierdere fiscala se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din drepturi de proprietate intelectuala realizata din toate sursele, preluata de la randul 6 „Pierdere fiscala” din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente-drepturi de proprietate intelectuala, depusa pentru fiecare sursa in parte.
A5. Din asociere. Se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente intr-o forma de asociere:
La randul 8. Venit net distribuit se preia suma inscrisa la randul 1 din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere, reprezentand venitul net distribuit asociatului.
La randul 9. Pierdere fiscala distribuita se preia suma inscrisa la randul 2 din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente realizate intr-o forma de asociere, reprezentand pierderea fiscala distribuita asociatului.
A6. Rezultatul net din activitati independente, desfasurate in anul de raportare.
La randul 10. Total venituri nete se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net pe tipuri de activitati, respectiv a datelor inscrise la randul 1, randul 3, randul 5, randul 6 si randul 8.
La randul 11. Total pierderi fiscale se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale pe tipuri de activitati independente, respectiv a datelor inscrise la randul 2, randul 4, randul 7 si randul 9.
La randul 12. Venit net din activitati independente se inscrie diferenta dintre total venituri nete (randul 10) si total pierderi fiscale (randul 11), daca totalul veniturilor nete este mai mare decat totalul pierderilor fiscale.
La randul 13. Pierdere fiscala din activitati independente se inscrie diferenta dintre total pierderi fiscale (randul 11) si total venituri nete (randul 10), daca totalul veniturilor nete este mai mic decat totalul pierderilor fiscale.
Rubricile din cadrul capitolului B. Venit net din salarii se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora.
Randul 14. Venit net din salarii, realizat la functia de baza se completeaza de contribuabilii care realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca.
Se preia suma inscrisa la randul 14, col.1, din formularul Fisa fiscala 1 (FF1).
In situatia in care exista mai multe fise fiscale 1 (FF1), se inscrie suma calculata prin cumularea venitului net din salarii din randul 14, col. 1, a fiecarei FF1 depusa pentru contribuabil.
Randul 15. Venit net din salarii, realizat in afara functiei de baza se completeaza pentru toate cazurile in care se intocmeste Fisa fiscala 2 (FF2).
Se preia suma inscrisa la randul 13, col.1, din formularul Fisa fiscala 2 (FF2), reprezentand venitul baza de calcul.
In situatia mai multor fise fiscale 2 (FF2), se cumuleaza sumele si se inscriu in formularul de declaratie.
Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii se inscrie suma rezultata din scaderea din suma inscrisa la randul 13, col.1, din formularul Fisa fiscala 2 (FF2), a cheltuielilor reprezentand contributiile obligatorii stabilite prin lege, platite efectiv, conform documentelor justificative ce vor fi anexate la declaratie.
La randul 16. Venit net calculat pentru salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania se inscrie, dupa caz :
– suma calculata prin cumularea venitului net declarat luna de luna, preluat de la randul 4 din Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania;
– suma inregistrata la randul 14, col.1 din Formularul Fisa Fiscala 1 (FF1), in situatia in care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular;
– suma inregistrata la randul 13, col. 1 din formularul Fisa fiscala 2 (FF2), in situatia in care angajatorul a optat pentru completarea acestui formular.
La randul 17. Total venit net din salarii organul de control se inscrie suma rezultata din insumarea venitului net din salarii, respectiv a datelor inscrise la randul 14, randul 15 si randul 16.
Rubricile din cadrul capitolului C. Venit net din cedarea folosintei bunurilor se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor aflate pe teritoriul Romaniei.
La randul 18. Venit net se preia suma inscrisa la randul 5 – Venit net, din Declaratia speciala privind venitul din cedarea folosintei bunurilor.
Pentru contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, se inscrie suma totala a venitului net obtinut prin insumarea veniturilor nete din fiecare Declaratie speciala privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, depusa pentru fiecare sursa de venit.
In cazul contribuabililor care nu au obligatia depunerii de declaratii speciale, se preia suma inscrisa la Cap.I, lit.c) din Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul net din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2001.
De retinut:
Conform prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, venitul net din cedarea folosintei bunurilor cu destinatia de locuinta nu se globalizeaza, impozitul rezultat fiind impozit final. In consecinta, venitul respectiv nu se inscrie in Declaratia de venit global.
Rubricile din cadrul capitolului D. Venit din strainatate se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate, pe baza datelor din Declaratia speciala privind veniturile din strainatate, depusa pentru fiecare tara in parte.
La randul 19. Venit se inscrie suma rezultata prin insumarea veniturilor nete pe categorii de venituri, preluate din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate depuse in anul fiscal de raportare (din toate sursele);
La randul 20. Pierdere fiscala se inscrie suma rezultata prin insumarea pierderilor fiscale pe categorii de venituri, preluate din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate depuse in anul fiscal de raportare (din toate sursele).
Rubricile din cadrul capitolului E. Plati anticipate in contul impozitului pe venit se completeaza cu datele referitoare la platile anticipate in contul impozitului pe venit, efectuate de catre contribuabili in cursul anului de raportare.
La randul 21 si randul 22 se inscriu sumele reprezentand platile anticipate efectuate in contul impozitului pe venit, din activitati independente – comerciale sau profesii liberale, in baza Deciziei de impunere pentru plati anticipate privind veniturile din activitati independente, comunicata de organul fiscal.
La randul 23 se inscrie suma retinuta prin stopaj la sursa de catre platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala si inscrisa de contribuabili in Declaratia speciala privind venitul din drepturi de proprietate intelectuala.
Se va urmari:
– concordanta dintre valoarea sumei inscrise la randul 24 Salarii de la functia de baza din declaratie si cea a sumei inscrise la randul 14, col. 5 din Fisa fiscala 1 (FF1);
– concordanta dintre valoarea sumei inscrise la randul 25 Salarii in afara functiei de baza din declaratie si cea a sumei inscrise la randul 13, col. 2 din Fisa fiscala 2 (FF2);
– concordanta dintre valoarea sumei inscrise la randul 26 Salarii din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania din declaratie si suma reprezentand impozitul anual pe venitul din salarii, calculata prin cumularea platilor lunare efectuate in baza Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
– inscrierea, la randul 27, „Cedarea folosintei bunurilor din declaratie”, a sumei reprezentand platile anticipate efectuate in contul impozitului pe venit, in baza Deciziei de impunere pentru plati anticipate privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor, comunicata de organul fiscal.
– inscrierea, la randul 28 „TOTAL din declaratie”, a sumei reprezentand totalul platilor anticipate efectuate in contul impozitului pe venit, care rezulta prin insumarea randurilor 21, 22, 23, 24, 25, 26 si 27.
Rubricile din cadrul capitolului F. Venituri scutite realizate in anul fiscal de raportare se vor completa de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din salarii scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
La randul 29. Venit net din activitati independente se inscrie venitul net realizat din activitati independente desfasurate in perioada de scutire;
La randul 30. Pierdere fiscala din activitati independente se inscrie pierderea fiscala realizata din activitati independente desfasurate in perioada de scutire;
La randul 31. Venit net din salarii se inscrie venitul net din salarii scutit de plata impozitului pe venit, conform legii.
Rubricile din cadrul capitolului G. Documente justificative anexate pentru determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare se completeaza de catre contribuabilii care au realizat venituri sub forma de salarii, in afara functiei de baza, din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor si venituri din strainatate.
Totodata, rubricile respective se completeaza si de catre contribuabilii care au realizat venituri sub forma de salarii, la functia de baza, dar care nu au beneficiat in tot cursul anului de deduceri personale.
Contribuabilul va inscrie X in casuta corespunzatoare a rubricii, care atesta situatia proprie si a persoanelor aflate in intretinere.
Documentele justificative vor fi prezentate de contribuabil in copie si in original, in vederea verificarii si certificarii acestora de catre organul fiscal.
Contribuabilii care transmit Declaratia de venit global prin posta vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate de pe documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.
Rubrica Date de identificare ale reprezentantului fiscal se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil, inclusiv contul bancar al acestuia, daca exista.

Cum se împarte averea! Anamaria Prodan a anunțat câți bani primește Reghecampf la divorț: „Trădătorul e în genunchi”
PARTENERI - GSP.RO
Cum se împarte averea! Anamaria Prodan a anunțat câți bani primește Reghecampf la divorț: „Trădătorul e în genunchi”
Doliu imens în televiziune. Vestea tristă a dimineţii a fost dată de Dan Negru
Playtech.ro
Doliu imens în televiziune. Vestea tristă a dimineţii a fost dată de Dan Negru
Detalii tulburătoare despre violul dintr-un tren de navetiști din SUA. Pasagerii au filmat cu telefoanele 40 de minute calvarul femeii, însă nu au intervenit
Observatornews.ro
Detalii tulburătoare despre violul dintr-un tren de navetiști din SUA. Pasagerii au filmat cu telefoanele 40 de minute calvarul femeii, însă nu au intervenit
Horoscop 20 octombrie 2021. Fecioarele caută stabilitate, mai ales când planurile lor atârnă de un fir de ață
HOROSCOP
Horoscop 20 octombrie 2021. Fecioarele caută stabilitate, mai ales când planurile lor atârnă de un fir de ață
O chelneriță a izbucnit în lacrimi când a văzut bonul. Ce i-a scris o femeie care a refuzat să lase bacșiș. VIDEO
Știrileprotv.ro
O chelneriță a izbucnit în lacrimi când a văzut bonul. Ce i-a scris o femeie care a refuzat să lase bacșiș. VIDEO
Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse
Telekomsport
Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse
Lasă-ți cardul acasă! Cum să plătești cu telefonul mobil și la ce te ajută
PUBLICITATE
Lasă-ți cardul acasă! Cum să plătești cu telefonul mobil și la ce te ajută