UPDATE 12.15: Elevii au încheiat și ultima probă a examenului de Bacalaureat 2020. Ce subiecte au avut de rezolvat cei care au dat Bacalaureatul la informatică:

Subiecte BAC Informatică 2020
Subiecte BAC Informatică 2020
Subiecte BAC Informatică 2020

Anul acesta, la Bacalaureat, s-au înscrie peste 155.000 de elevi. Primele două probe au avut loc luni, 22 iunie, la Română, și miercuri, 24 iunie, la Matematică.

Subiecte și barem de corectare informatică BAC 2020

Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info
Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info
Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info
Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info
Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info
Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info
Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info
Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info
Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info
Subiecte și barem BAC Informatică 2020. Ce le-a picat elevilor de la mate-info

Programa la Informatică BAC 2020

Programa este diferită pentru elevii de la mate-info și cei care au urmat specializarea științe ale naturii.

Programa pentru specializarea mate-info

1. Algoritmi

1.1. Noțiunea de algoritm, caracteristici

1.2. Date, variabile, expresii, operații

1.3. Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă

1.4. Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod

2. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)

2.1. Vocabularul limbajului

2.2. Constante. Identificatori

2.3. Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali

2.4. Definirea tipurilor de date

2.5. Variabile. Declararea variabilelor

Ad placeholder
Ministrul sportului, surprins la mare într-o mașină pe cheltuiala Registrului Auto Român
Recomandări
Ministrul sportului, surprins la mare într-o mașină pe cheltuiala Registrului Auto Român
 

2.6. Definirea constantelor

2.7. Structura programelor. Comentarii

2.8. Expresii. Instrucțiunea de atribuire

2.9. Citirea /scrierea datelor

2.10. Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive

3. Subprograme predefinite

3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor

3.2. Proceduri și funcții predefinite

4. Tipuri structurate de date

4.1. Tipul tablou

4.2. Tipul șir de caractere: operatori, proceduri și funcții predefinite pentru: citire, afișare, concatenare, căutare, extragere, inserare, eliminare și conversii șir ↔ valoare numerică

4.3. Tipul înregistrare

5. Fișiere text

5.1. Fișiere text. Tipuri de acces

5.2. Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text

6. Algoritmi elementari

6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr

6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid

6.3. Șirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general dat

Ad placeholder
Epidemia COVID accelerează din nou în mai multe țări. Autoritățile revin la restricții
Recomandări
Epidemia COVID accelerează din nou în mai multe țări. Autoritățile revin la restricții
 

6.4. Determinare minim/maxim

6.5. Metode de ordonare: metoda bulelor, inserției, selecției, numărării

6.6. Interclasare

6.7. Metode de căutare: secvențială, binară

6.8. Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de executare și spațiu de memorie utilizat

7. Subprograme definite de utilizator

7.1. Proceduri și funcții: declarare și apel, parametri formali și parametri efectivi, parametri transmiși prin valoare, parametri transmiși prin referință, variabile globale și variabile locale, domeniu de vizibilitate

7.2. Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme

8. Recursivitate

8.1. Prezentare generală

8.2. Proceduri și funcții recursive

9. Metoda backtracking (iterativă sau recursivă)

9.1. Prezentare generală

9.2. Probleme de generare. Oportunitatea utilizării metodei backtracking

10. Generarea elementelor combinatoriale

Ad placeholder
Care sunt activitățile care ne expun cel mai mult la îmbolnăvirea cu COVID-19. Cât de riscante sunt aceste activități
Recomandări
Care sunt activitățile care ne expun cel mai mult la îmbolnăvirea cu COVID-19. Cât de riscante sunt aceste activități
 

10.1. Permutări, aranjamente, combinări

10.2. Produs cartezian, submulțimi

11. Grafuri

11.1. Grafuri neorientate: terminologie (nod/vârf, muchie, adiacență, incidență, grad, lanț, lanț elementar, ciclu, ciclu elementar, lungime, subgraf, graf parțial), proprietăți (conex, componentă conexă, graf complet, hamiltonian, eulerian), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, liste de adiacență)

11.2. Grafuri orientate: terminologie (nod/vârf, arc, adiacență, incidență, grad intern și extern, drum, drum elementar, circuit, circuit elementar, lungime, subgraf, graf parțial), proprietăți (tare conexitate, componentă tare conexă), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, liste de adiacență)

11.3. Arbori: terminologie (nod, muchie, rădăcină, descendent, descendent direct/fiu, ascendent, ascendent direct/părinte, frați, nod terminal, frunză), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, liste de „descendenți”, vector de „tați”)

Ad placeholder

Programa pentru specializarea științe ale naturii

1. Algoritmi

1.1. Noțiunea de algoritm, caracteristici

1.2. Date, variabile, expresii, operații

1.3. Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă

1.4. Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod

2. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)

2.1. Vocabularul limbajului

2.2. Constante. Identificatori

2.3. Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali 2.4. Definirea tipurilor de date

2.5. Variabile. Declararea variabilelor

2.6. Definirea constantelor

2.7. Structura programelor. Comentarii

2.8. Expresii. Instrucțiunea de atribuire

2.9. Citirea/scrierea datelor

2.10. Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive

3. Subprograme predefinite

3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor

Ad placeholder

3.2. Proceduri și funcții predefinite

4. Tipuri structurate de date

4.1. Tipul tablou – tablouri unidimensionale

5. Fișiere text

5.1. Fișiere text. Tipuri de acces

5.2. Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text

6. Algoritmi elementari

6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr

6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid

6.3. Șirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general dat

6.4. Determinare minim/ maxim

6.5. Metode de ordonare: metoda bulelor, inserției, selecției, numărării

6.6. Interclasare

6.7. Metode de căutare: secvențială, binară

6.8. Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de executare și spațiu de memorie utilizat

Structura subiectelor la Informatică la BAC 2020

Subiectele la Informatică la BAC 2020 respectă programa elaborată de Ministerul Educației. Vor fi trei subiecte, fiecare valorând 30 de puncte. Din oficiu vor fi acordate 10 puncte.

Ad placeholder

Proba va începe după ora 9:00, iar elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva toate cerințele pe foaia de examen.

Subiectele la Informatică la BAC 2020 se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS;

b) să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore;

Ad placeholder

Model de subiect la Informatică la BAC 2020

Subiect la informatică, specializarea mate-info, limbaj C/C++

Model subiect Informatica BAC 2020
Model subiect Informatica BAC 2020

Subiect la informatică, specializarea mate-info, limbaj Pascal

Model subiect Informatica BAC 2020
Model subiect Informatica BAC 2020

Subiect la informatică, specializarea științe ale naturii, limbaj C/C++

Model subiect Informatica BAC 2020
Model subiect Informatica BAC 2020

Subiect la informatică, specializarea științe ale naturii, limbaj Pascal

Model subiect Informatica BAC 2020
Model subiect Informatica BAC 2020

Cu ce nu au voie elevii în săli în timpul examenului

(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.

Ad placeholder

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Când se afișează rezultatele la BAC 2020

Afișarea rezultatelor la BAC 2020, potrivit calendar BAC 2020:

  • 30 iunie 2020 – Afişarea rezultatelor la probele scrise – până la ora 12.00
  • 30 iunie 2020 – Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 16.00 – 20.00
  • 1 – 4 iulie – Rezolvarea contestațiilor
  • 4 iulie 2020 – Afişarea rezultatelor finale

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Subiecte și barem BAC Fizică 2020, probă la alegere pentru elevii de la profilul real. Ce a picat

BAC Chimie 2020. Subiecte și barem de corectare

Subiecte și barem BAC Biologie 2020. Au apărut subiectele pe care elevii le-au avut anul acesta

Subiecte și barem BAC Anatomie 2020 – proba la alegere a profilului. Ce a picat anul acesta

Adevărul despre fotbalistul român bătut de colegi chiar la el acasă după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19. „Sunt însă în șoc, mă sună toată lumea”
PARTENERI - GSP.RO
Adevărul despre fotbalistul român bătut de colegi chiar la el acasă după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19. „Sunt însă în șoc, mă sună toată lumea”
Cine a ucis-o, de fapt, pe Prințesa Diana. Secretul care zguduie Casa Regală a ieșit la iveală
PARTENERI - PLAYTECH.RO
Cine a ucis-o, de fapt, pe Prințesa Diana. Secretul care zguduie Casa Regală a ieșit la iveală
Horoscop 11 iulie 2020. Racii au motive de conflict cu partenerul de cuplu sau cu cei din familie
HOROSCOP
Horoscop 11 iulie 2020. Racii au motive de conflict cu partenerul de cuplu sau cu cei din familie
RECOMANDĂRI