MENIU CAUTĂ
14 Mar. 2018 16:01 , de Valentina Postelnicu

Președintele Iohannis a retrimis Parlamentului modificările la Legea Referendumului

Distribuie

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut, miercuri , Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, adoptat la finalul anului trecut de către Legislativ și care scotea din procedura referendumului pe șeful statului.

La finalul anului 2017, Parlamentul a adoptat proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000. Astfel, referendumul va avea loc in ultima duminică din perioada de 30 de zile de după adoptarea inițiativei constituționale.

Proiectul inițiat de PSD l-a scos din procedura organizării referendumului pe președintele României, având în vedere că, până în prezent, Parlamentul elabora câte un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un referendum, pe care presedintele îl promulga sau il putea retrimite la reexaminare.

Președinția afirmă că, prin Decizia nr. 612/2017, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea unor dispoziții din legea menționată, stabilind existența unui paralelism legislativ în textul adoptat inițial, încălcarea rolului Curții Constituționale prin introducerea unui termen de două zile în care Parlamentul putea transmite instanței constituționale proiectul legii de revizuire a Constituției, și faptul că data unui referendum de revizuire a Constituției trebuie stabilită prin lege, de către Parlament.

'În urma reexaminării dispozițiilor declarate neconstituționale, Parlamentul a adoptat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului în forma transmisă la promulgare. Sesizată cu o obiecție de neconstituționalitate, prin Decizia nr. 47/2018 Curtea Constituțională a constatat că legea menționată este constituțională în raport cu criticile formulate', se arată în cererea de reexaminare.

Administrația Prezidențială precizează că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului cuprinde dispoziții ce se impun a fi reanalizate de către Parlament.

Potrivit art. 151 alin. (1) din Constituție,  proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

'Așadar, după adoptare, proiectul/propunerea de revizuire devine lege de revizuire. De aceea, utilizarea sintagmei „proiectul legii constituționale' este improprie și neclară în ceea ce privește etapa procedurală avută în vedere. De asemenea, formularea „adoptat de fiecare Cameră a Parlamentuluiˮ este una neclară deoarece permite interpretarea că proiectul adoptat de fiecare Cameră a Parlamentului ar trebui trimis Curții Constituționale. Astfel, s-ar putea înțelege că instanța constituțională ar putea primi două proiecte distincte și chiar în forme diferite, fiind nevoită să se pronunțe din oficiu de două ori, asupra a două texte potențial diferite ale aceleiași legi constituționale, o dată după ce proiectul de lege de revizuire a fost adoptat de o Cameră și încă o dată după ce proiectul de lege a fost adoptat de cea de a doua Cameră.  Este pusă așadar în discuție respectarea principiului legalității stabilit la art. 1 alin. (5) din Constituție în dimensiunea sa referitoare la calitatea legii. Pentru mai multă precizie, ar trebui să se prevadă expres că instanța constituțională se pronunță asupra legii adoptate de ambele Camere, nu de fiecare dintre acestea', spune președintele Iohannis.

Totodată, sintagma „care procedează potrivit legiiˮ – din cuprinsul aceluiași art. 6  alin. (3) – prin formularea sa generală – poate conduce la interpretări diferite.

Teza finală a art. 6 alin. (3) nou introdus prevede că inițiativa de revizuire se consideră nefinalizată dacă „depășește' limitele revizuirii.

'Întrucât modificarea Constituției este un subiect extrem de important pentru buna funcționare a statului și cu implicații majore la nivelul societății, considerăm că normele care stabilesc aspecte procedurale cu privire la revizuirea Constituției trebuie să fie foarte clare, extrem de precise, pentru a nu lăsa loc unor interpretări contradictorii.  În acest sens, utilizarea sintagmei „depășește' prin raportare la limitele revizuirii este confuză, întrucât „a depăși' nu presupune în mod necesar și „a încălca' limitele revizuirii ori a contraveni acestora. Raportul de constituționalitate nu presupune perfecta concordanță ori conformitate a legilor cu Constituția, ci poate fi considerat îndeplinit și în caz de absență a contrarietății ori a contradicțiilor flagrante, ipoteze care nu sunt ideatic incluse în noțiunea de „depășire' a limitelor revizuirii Constituției', se mai arată în cererea de reexaminare.

Și liberalii au atacat la Curtea Constituțională proiectul de lege adoptat de Parlament.

Liberalii acuză faptul că se elimină obligativitatea reglementării prin lege (lege organică) a aspectelor care privesc organizarea şi desfăşurarea referendumului şi se reglementează competenţa Guvernului de a stabili, prin hotărâre, data referendumului, încălcând astfel dispoziţiile Constituţiei potrivit cărora organizarea şi desfăşurarea referendumului se stabilesc prin lege organică, prevederile Codului bunelor practici în materie de referendum, adoptat de către Consiliul pentru alegeri democratice la cea de-a 19-a reuniune (16 decembrie 2006) şi de către Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 70-a sesiuni plenare (16-17 martie 2007) prin care se recomandă ca aspectele fundamentale în materie de referendum să nu fie modificate cu mai puţin de un an înaintea organizării referendumului şi să fie reglementate de Constituţie la un nivel superior legii ordinare, precum şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 736/2012) prin care s-a statuat că, în afară de regulile privitoare la aspectele tehnice şi de detaliu care pot fi reglementate prin acte ale executivului, toate celelalte reguli care privesc procesul.

Citește și: VIDEO/Blocul cu cele mai mari restanțe la RADET. Locatarii nu au de doi ani apă și căldură. 'E groaznic de frig'

Loading...
Comentarii