De Viorel Tudorache,

Data limită până la care se pot depune dosarele este vineri, 3 aprilie 2020, ora 12.00. Selectarea dosarelor de angajare va fi luni, 6 aprilie 2020.

Zeci de cazuri de coronavirus au fost confirmate în Suceava, situația fiind deosebit de gravă la Spitalul Județean, care a fost închis timp de 48 de ore, după ce numeroase cadre medicale au fost infectate cu COVID-19.

ANUNŢ

privind angajarea fără concurs pe perioadă determinată de 6 luni, conform prevederilor art.16 cap III din Decretul Preşedintelui României privind instituierea stării de urgență pe teritoriul României, a următoarelor funcţii contractuale: 15 posturi de asistent medical generalist PU.

I. Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Medic la Secția Boli Infecțioase a Spitalului Hunedoara: “DSP ține testele COVID-19 la sertar”
Recomandări

Medic la Secția Boli Infecțioase a Spitalului Hunedoara: “DSP ține testele COVID-19 la sertar”

 

II. Condiţii specifice:
Diploma de şcoală postliceală sanitară
Vechime în specialitate: minim 6 luni (se consideră şi voluntariatul);

III. Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
a) cerere de angajare
b) actul de identitate (copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) documente ( copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
1) adeverinţa medicala privind starea de sănătate, eliberata de medicul de familie ;
g) curriculum vitae;
h) certificate naştere, certificate căsătorie ( copie);
i) certificate de membru, aviz de libera practica sau adeverinat de la OARM
j) asigurare mallpraxis;
k) Certificat de integritate ;

Documenetele din dosarul de angajare vor fi transmise, pe cât posibil electronic (scanate) pe adresa de email: [email protected] sau vor fi depuse Ia secretariatul unităţii.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX: România are 2.245 de cazuri de coronavirus și 69 de decese

Lia Bugnar a vorbit despre iubitul mai tânăr cu 23 de ani decât ea. „Uit mereu că suntem născuți la așa distanță”

Grupul de Comunicare strategică anunță marți decesul femeii din București care a murit vineri din cauza coronavirusului

Ordonanța militară 6 la MAI, reacția dură a lui CTP: „De ce acum?”
GSP.RO

Ordonanța militară 6 la MAI, reacția dură a lui CTP: „De ce acum?”

Horoscop 31 martie 2020. Vărsătorii devin o sursă reală de stres
HOROSCOP

Horoscop 31 martie 2020. Vărsătorii devin o sursă reală de stres