MENIU CAUTĂ
10 Iun. 2013 07:29 , de Adrian Văduva

BACALAUREAT 2013 | Ce subiecte ar putea avea de rezolvat azi elevii

Distribuie

Subiectele pentru prima examinare au fost au fost elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Gradul de complexitatea a subiectelor permit tratarea lor integrală în maximum 10 – 15 minute, notează Mediafax.
Atât la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/ limba maternă de la BAC 2013, cât şi la proba orală de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă.
După ce elevul extrage un bilet primeşte hârtie ştampilată pentru ciornădin partea examinatorilor.  Fiecare candidat are la dispoziţie 15 minute pentru a pregăti răspunsurilor şi încă 10 – 15 minute pentru susţinerea acestora în faţa comisiei.
Este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu.
Rezultatul obţinut la BAC 2013 de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional, disponibilă pe www.subiecte2013.edu.ro. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.
În 2011, când a început să se ia măsura supravegherii video la bacalaureat, promovabilitatea în prima sesiune a fost de 44,47 la sută la nivel naţional, înaintea soluţionării contestaţiilor, pentru ca în 2012 să scadă la 43,04 la sută, în aceleaşi condiţii de supraveghere contra fraudei, preconizate a fi utilizate şi anul acesta.
Citeşte şi: BACALAUREAT 2013 | Astăzi, elevii suţin PRIMA PROBĂ: limba română  

Citește mai multe despre Bacalaureat pe Libertatea.

Comentarii