MENIU CAUTĂ

Busuiocul încetineşte efectele îmbătrânirii

Distribuie

3763-92719-sanatatefoto3daflip_shutterstock.jpgCercetătorii indieni de la Poona College of Pharmacy au desco­perit că un anumit tip de busuioc poate fi folosit în combaterea efectelor îmbătrânirii. Asta datorită proprietăţilor sale antioxidante.
Res­pectiva specie de busuioc, numită "busuiocul sfânt", es­te foarte apro­piată de planta aromată utilizată în bucătăria occidentală şi este ex­trem de folosită în mân­că­ru­rile asi­a­­tice.

Echipa de cercetători indieni a anali­zat planta, axându-se în­de­o­sebi asupra proprietăţilor sale an­ti­oxidante şi an­tiîm­bă­trâ­ni­re. „Stu­­diul validea­ză utili­zarea tra­di­ţio­nală a plantei ca substanţă care înceti­neşte efec­tele îm­bă­trâ­ni­rii în sistemul de me­dicină ayur­ve­dică. În plus, cer­ce­tările a­ra­tă şi mo­dul în ca­re a­ceasta ac­ţio­nea­ză la nivel celular”, a precizat Shin­de, co­or­do­na­to­rul stu­diului.

Acest tip de bu­­su­ioc este cul­tivat în mod normal în vase de pă­mânt, în ca­­sele şi grădinile din India. În trecut, plan­ta a mai fost folosită pentru tra­tarea fe­brei, ră­ce­li­lor, mal­a­riei şi diabetului.

Comentarii