Probele pe care absolvenții de clasa a XII-a trebuie să le susțină sunt structurate la fel ca cele din 2021. Primul Bacalaureat care va avea o componentă diferită este anunțat să aibă loc abia în 2027, după cum a anunțat Sorin Câmpeanu, ministrul Educației. Până atunci, însă, examenele vor fi organizate în două sesiuni, una de vară și a doua de toamnă, pentru cei ce au picat în prima sesiune.

În perioada 6-15 iunie au loc probele orale ale Examenului de Bacalaureat 2022, cele care în 2021 au fost echivalate și nu s-au mai susținut. Ordinul ministrului Educației privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat din 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 8 septembrie 2021.

Modificare în Calendarul de Bac 2022 anunțată de Ministerul Educației

Ministerul Educatiei a anuntat o modificare în Calendarul de Bacalaureat 2022, cu aproximativ o lună înainte ca elevii să se prezinte la examene. Potrivit unei note trimise Inspectoratelor scolare, s-a luat decizia modificării perioadelor pentru desfășurarea probelor D si C din cadrul examenului național de Bacalaureat 2022.

Astfel, potrivit modificărilor, Evaluarea competențelor digitale – proba D va avea loc în intervalul 8-10 iunie 2022, în loc de  9 – 10 iunie 2022 cum era stabilit inițial, iar proba pentru evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C, în intervalul 13 – 16 iunie 2022, in loc de 13 – 15 iunie 2022.

Modificarea vine la solicitarea comisiilor judetene de bacalaureat, avand in vedere ca in data de 14 iunie s-ar fi suprapus, in centrele de examen, sustinerea probei C din cadrul examenului national de Bacalaureat 2022, cu proba scrisa la limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a.

Trei scenarii pentru viitorul războiului din Ucraina și de ce crede Washingtonul că prezentul este „sumbru”
Recomandări
Trei scenarii pentru viitorul războiului din Ucraina și de ce crede Washingtonul că prezentul este „sumbru”
Calendar Bac 2022- Modificare în Calendarul de Bac 2022 anunțată de Ministerul Educației

Calendar Bac 2022 – sesiunea iunie – iulie

Prima sesiune de exemene a început în mai, în perioada 23-27 mai 2022, fiind programată înscrierea candidaților. Primele rezultate din prima sesiunea vor fi afișate pe 27 iunie 2022 până la ora 12.00, tot în aceeaș zi urmând a avea loc și depunerea conteștațiilor.

Rezultatele finale pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2022 vor fi afisate pe 1 iulie.

 • 23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8 – 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 8 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 13 – 16 iunie 2022:Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
Raportată la poliție de tatăl ei, pentru că ar fi criticat războiul. La cererea Kremlinului, Rusia revine la denunțurile de tip sovietic
Recomandări
Raportată la poliție de tatăl ei, pentru că ar fi criticat războiul. La cererea Kremlinului, Rusia revine la denunțurile de tip sovietic

Când se afișează rezultatele la Bac 2022, sesiunea iunie-iulie

 • 27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bac 2022 – sesiunea august – septembrie 2022

A doua sesiune de examen începe în iulie. În perioada 18 – 25 iulie 2022 va avea loc inscrierea candidatilor, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigențe. Primele rezultate din a doua sesiune a Bacalaureatului 2022 vor fi afișate pe 31 august 2022 până la ora 12.00, urmând a avea loc și depunerea contestațiilor tot în aceeași zi.

Rezultatele finale la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2022 vor fi afișate pe 3 septembrie.

 • 16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
Ministrul Mediului face apel la populație să folosească apa potabilă doar pentru consum. „70% din suprafața României e afectată de secetă”
Recomandări
Ministrul Mediului face apel la populație să folosească apa potabilă doar pentru consum. „70% din suprafața României e afectată de secetă”

Când se afișează rezultatele la Bac 2022, sesiunea august-septembrie

 • 31 august 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022 Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor finale.

Documente necesare pentru înscrierile la Bacalaureat 2022

Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot înscrie în perioada 23-27 mai, conform procedurii comunicate de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Documente necesare pentru înscriere Bac 2022:

 • dosar
 • poze ¾ (2 bucăți)
 • copie certificat de naștere și carte de identitate
 • foaie matricolă
 • cerere-tip – se completează la secretariatul unității școlare absolvite
 • adeverință recunoaștere probe – pentru candidații din seriile anterioare

Documentele-tip de înscriere tabel de înscriere cerere de înscriere (fișă-tip informatizată) În perioada 23-27 mai, candidații la examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, parcurg următoarele etape, a relatat edupedu.ro: Candidații completează partea I a cererii de înscriere Candidații care solicită recunoașterea / echivalarea unor probe susținute în anii anteriori / sesiunile anterioare completează partea I și partea a II-a din cererea de înscriere De asemenea, elevii care, în cel puțin una dintre clasele a IX-a – a XII-a, au obținut premii individuale la concursuri / olimpiade școlare internaționale, recunoscute de către Ministerul Educației, la o disciplină inclusă în lista disciplinelor de bacalaureat și care solicită echivalarea probei scrise respective, completează partea I și partea a III-a din fișa-tip.

Calendar Bac 2022- Cerere inscriere Bac 2022
Cerere înscriere Bac 2022

Ce probe/discipline se dau la Bac 2022

Absolvenții de liceu vor susține, în vară, trei probe pentru evaluarea competențelor (Limba și literatura română, Limba străină și Competențe digitale) și trei probe scrise, în funcție de profilul și specializarea pe care le-au urmat în perioada liceului. Elevii care au urmat liceul într-o limbă a minorităților naționale vor susține și o probă la Limba maternă. Toți elevii, indiferent de profilul și specializarea urmate în liceu, vor susține proba obligatorie la Limba și literatura română. A doua probă, cea obligatorie a profilului este Matematică pentru elevii de la profilul Real, Servicii, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnic Militar, respectiv Istorie, pentru profilul Uman, Artistic, Pedagogic (mai puțin specializarea Învățătoare-educatoare) și Teologic. În tabelul de mai jos, poți vedea ce discipline pot fi alese la ultima probă, cea la alegere a profilului și specializării.

Conținutul examenului de Bacalaureat 2022 și stabilirea probelor

Disciplinele de studiu la care se organizează probele pentru examenul de bacalaureat sunt stabilite conform legii. Art.41 – (1). Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:

A. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

B.probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

C.probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal.

D. probă de evaluare a competenţelor digitale

E.probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:

 • a) Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
 • b) Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
 • c) O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează: (i) matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională; (ii) istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i);
 • d) O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:
 • (i) fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;
 • (ii) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i).

Aprobarea programelor disciplinelor de examen se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului.

Candidaţii pot alege pentru probele scrise de la E. d) una dintre disciplinele studiate în liceu, din lista stabilită în prezenta metodologie pentru fiecare filieră/profil/specializare/ calificare profesională.

Pentru candidaţii proveniţi din promoţiile anterioare, se face asimilarea specializării absolvite cu una dintre specializările/calificările profesionale în vigoare pentru promoţia curentă.

Programa pentru Bac 2022

Programa Română Bac 2022

Programa Matematică Bac 2022

Programa Istorie Bac 2022

Programă Geografie Bac 2022

Programă Fizică Bac 2022

Programă Chimie Bac 2022

Programă Informatică Bac 2022

Programă Economie Bac 2022

Programă Filosofie Bac 2022

Programă Psihologie Bac 2022

Programă Sociologie Bac 2022

Programă Logică Bac 2022

Programa Biologie si Anatomie Bac 2022

Reguli la Bac 2022

Ca în fiecare an, Ministerul Educației a stabilit un ghid cu regulile și condițiile pe care trebuie să le aibă în vedere elevii care vor susține examenul de Bacalaureat 2022.

 1. se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat 2022 să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, poşete şi altele asemenea. Candidaţii au obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate nu sunt primiţi în examen.
 2. se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 3. se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
 4. se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 5. Candidaţii care încalcă regulile menţionate sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.
 6. Încălcarea regulilor privind interzicerea manualelor/altor surse de informare, a telefoanelor/altor gadgeturi și a comunicării cu alții/copierea va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.
 7. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
 8. Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidaţii primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfăşurării probelor scrise.
 9. Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice care vizează organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.
 10. Candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile şi menţiunea că au luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea regulilor menţionate are drept consecinţă măsurile menţionate.
 11. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații pot să folosească doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru realizarea schemelor și a desenelor pot să utilizeze doar creion negru. La examenele la Matematică și Geografie, elevii au voie să folosească instrumente de desen.

Supravegherea audio-video la Bacalaureat 2022

Sălile de examen și cele de multiplicare a subiectelor sunt supravegheate audio-video. Comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise.

În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen.

Vezi subiectele la Română la BAC 2022 şi subiectele la matematică la BAC 2022!

Foto:123rf.com

Vezi rezultate BAC 2022!

Urmărește-ne pe Google News
„E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria
GSP.RO
„E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria
ȘOC TOTAL! Ce pensie specială primește Irina Loghin. Ia mii de lei după doar 8 ani în politică
Playtech.ro
ȘOC TOTAL! Ce pensie specială primește Irina Loghin. Ia mii de lei după doar 8 ani în politică
Radu a investit 30.000 de euro în 58 de stupi, doar că vremea capricioasă i-a dat afacerea peste cap: "Am cheltuit undeva la 9.000 de lei doar pe motorină"
Observatornews.ro
Radu a investit 30.000 de euro în 58 de stupi, doar că vremea capricioasă i-a dat afacerea peste cap: "Am cheltuit undeva la 9.000 de lei doar pe motorină"
Horoscop 7 iulie 2022. Capricornii ar putea observa, într-un moment de inspirație, că dreptatea nu este de partea lor
HOROSCOP
Horoscop 7 iulie 2022. Capricornii ar putea observa, într-un moment de inspirație, că dreptatea nu este de partea lor
NEWS ALERT. Bărbaţii cu vârsta de încorporare nu mai au dreptul să părăsească localitatea de reşedinţă. Unde se întâmplă totul
Știrileprotv.ro
NEWS ALERT. Bărbaţii cu vârsta de încorporare nu mai au dreptul să părăsească localitatea de reşedinţă. Unde se întâmplă totul
VIDEO | Cum arată Adrian Mititelu după aproape doi ani de închisoare: ”Am stat 20 de luni nevinovat”
Orangesport.ro
VIDEO | Cum arată Adrian Mititelu după aproape doi ani de închisoare: ”Am stat 20 de luni nevinovat”
Cum arată în cifre starea de sănătate a românilor și ce soluții avem la îndemână pentru a le îmbunătăți?
PUBLICITATE
Cum arată în cifre starea de sănătate a românilor și ce soluții avem la îndemână pentru a le îmbunătăți?
Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea
PUBLICITATE
Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea

Nici un comentariu.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

regulile comunitatii