În cadrul examenului național de bacalaureat 2022, informatica are statutul de disciplină opțională, fiind susținută la proba E. d) în funcție de filieră, profil și specializare.

Programă Informatică Bac 2022 – Specializările matematică-informatică

Programa la informatică Bac 2022 este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2022 evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă la informatică, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2022 se elaborează în baza prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.

Competențe de evaluat

– construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare și reprezentarea lor în pseudocod și prin programe scrise în limbaj de programare (Pascal, C sau C++, la alegere);
– analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluției valorilor variabilelor prelucrate de algoritmul corespunzător;
– abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenți;
– identificarea și utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
– definirea și utilizarea unor tipuri de date proprii;
– identificarea și utilizarea operatorilor predefiniți elementari;
– identificarea și utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea și utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– definirea și apelul unor subprograme proprii cu înțelegerea mecanismelor de transfer prin intermediul parametrilor;
– identificarea proprietăților unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului și utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control și module de program;
– folosirea unor metode sistematice de rezolvare pentru probleme de generare;
– analiza unor algoritmi echivalenți de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim.

INTERVIU. „Nicolae Ciucă? Eu nu cred că putem vorbi de o persoană autonomă care răspunde la acest nume”
Recomandări
INTERVIU. „Nicolae Ciucă? Eu nu cred că putem vorbi de o persoană autonomă care răspunde la acest nume”

Vezi și: Calendar Bac 2022

Conținuturi

 1. Algoritmi
  1.1. Noțiunea de algoritm, caracteristici
  1.2. Date, variabile, expresii, operații
  1.3. Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă
  1.4. Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod
 2. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)
  2.1. Vocabularul limbajului
  2.2. Constante. Identificatori
  2.3. Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali
  2.4. Definirea tipurilor de date
  2.5. Variabile. Declararea variabilelor
  2.1. Structura programelor. Comentarii
  2.2. Expresii. Instrucțiunea de atribuire
  2.3. Citirea /scrierea datelor
  2.4. Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive
 3. Subprograme predefinite
  3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
  3.2. Proceduri și funcții predefinite
 4. Tipuri structurate de date
  4.1. Tipul tablou
  4.2. Tipul șir de caractere: operatori, proceduri și funcții predefinite pentru: citire, afișare, concatenare, căutare, extragere, inserare, eliminare
  4.3. Tipul înregistrare
 5. Fișiere text
  5.1. Fișiere text. Tipuri de acces
  5.2. Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text
 6. Algoritmi elementari
  6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
  6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
  6.3. Șirul lui Fibonacci
  6.4. Determinare minim/maxim
  6.5. Metode de ordonare: metoda bulelor, selecției
  6.6. Interclasare
  6.7. Metode de căutare: secvențială, binară
  6.8. Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de executare și spațiu de memorie utilizat
 7. Subprograme definite de utilizator
  7.1. Proceduri și funcții: declarare și apel, parametri formali și parametri efectivi, parametri transmiși prin valoare, parametri transmiși prin referință, variabile globale și variabile locale, domeniu de vizibilitate
  7.2. Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme
 8. Recursivitate
  8.1. Proceduri și funcții recursive
 9. Metoda backtracking
  9.1. Probleme de generare
 10. Generarea elementelor combinatoriale
  10.1. Permutări, aranjamente, combinări
  10.2. Produs cartezian, submulțimi
 11. Grafuri
  11.1. Grafuri neorientate: terminologie (nod/vârf, muchie, adiacență, incidență, grad, lanț, lanț elementar, ciclu, ciclu elementar, lungime, subgraf, graf parțial), proprietăți (conex, componentă conexă, graf complet), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, liste de adiacență)
  11.2. Arbori: terminologie (nod, muchie, rădăcină, descendent, descendent direct/fiu, ascendent, ascendent direct/părinte, frați, nod terminal, frunză), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, vector de „tați”)
„O să fac o crimă în patru ore”. Autoritățile au ignorat semnele radicalizării adolescentului german care a ucis o pensionară la Mediaș. INVESTIGAȚIE LIBERTATEA-DER SPIEGEL
Recomandări
„O să fac o crimă în patru ore”. Autoritățile au ignorat semnele radicalizării adolescentului german care a ucis o pensionară la Mediaș. INVESTIGAȚIE LIBERTATEA-DER SPIEGEL
Programă informatică Bac 2022
Programă informatică Bac 2022
Programă informatică Bac 2022
Programă informatică Bac 2022

Programă Informatică Bac 2022 – Specializarea științe ale naturii

Competențe de evaluat

– construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare și reprezentarea lor în pseudocod și prin programe scrise în limbaj de programare (Pascal, C sau C++, la alegere);
– analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluției valorilor variabilelor prelucrate de algoritmul corespunzător;
– abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenți;
– identificarea și utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
– definirea și utilizarea unor tipuri de date proprii;
– identificarea și utilizarea operatorilor predefiniți elementari;
– identificarea și utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea și utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– identificarea proprietăților unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului și utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control;
– analiza unor algoritmi echivalenți de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim.

INTERVIU Atac dur și la Euroins, și la ASF. „Euroins și-a devoalat metodele, involuntar, chiar în conferința de presă pe care apoi au șters-o. Iar cei din ASF ori au fost fraieri, ori au fost înțeleși cu Euroins”
Recomandări
INTERVIU Atac dur și la Euroins, și la ASF. „Euroins și-a devoalat metodele, involuntar, chiar în conferința de presă pe care apoi au șters-o. Iar cei din ASF ori au fost fraieri, ori au fost înțeleși cu Euroins”

Conținuturi

 1. Algoritmi
  1.1. Noțiunea de algoritm, caracteristici
  1.2. Date, variabile, expresii, operații
  1.3. Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă
  1.4. Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod
 2. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)
  2.1. Vocabularul limbajului
  2.2. Constante. Identificatori
  2.3. Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali
  2.4. Definirea tipurilor de date
  2.5. Variabile. Declararea variabilelor
  2.6. Structura programelor. Comentarii
  2.7. Expresii. Instrucțiunea de atribuire
  2.8. Citirea/scrierea datelor
  2.9. Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive
 3. Subprograme predefinite
  3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
  3.2. Proceduri și funcții predefinite
 4. Tipuri structurate de date
  4.1. Tipul tablou – tablouri unidimensionale
 5. Fișiere text
  5.1. Fișiere text. Tipuri de acces
  5.2. Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text
 6. Algoritmi elementari
  6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
  6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
  6.3. Șirul lui Fibonacci
  6.4. Determinare minim/ maxim
  6.5. Metode de ordonare: metoda bulelor, selecției
  6.6. Interclasare
  6.7. Metode de căutare: secvențială, binară
  6.8. Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de executare și spațiu de memorie utilizat

Calendar Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie – iulie

 • 23 – 27 mai 2022 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 27 mai 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 8 – 10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 13 – 16 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Calendarul Bacalaureat 2022 – sesiunea de toamnă

 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Vezi și:
Programă Română Bac 2022
Programă Geografie Bac 2022
Programă Istorie Bac 2022
Programă Psihologie Bac 2022
Programă Filosofie Bac 2022
Programă Logică Bac 2022
Programă Economie Bac 2022


Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...”
GSP.RO
Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...”
Urmărește-ne pe Google News
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Carmen Iohannis, criticată pentru ultima apariţie! Obiectul care ar fi făcut-o de râs pe Prima Doamnă: 'Când dai cu mătura...
Playtech.ro
Carmen Iohannis, criticată pentru ultima apariţie! Obiectul care ar fi făcut-o de râs pe Prima Doamnă: 'Când dai cu mătura...
Cazul bizar al unui bărbat a cărui piele s-a făcut albastră după un gest banal. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Paul
Viva.ro
Cazul bizar al unui bărbat a cărui piele s-a făcut albastră după un gest banal. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Paul
O boală extrem de contagioasă umple camerele de gardă din România. Face ravagii printre copii, în şcoli şi grădiniţe
Observatornews.ro
O boală extrem de contagioasă umple camerele de gardă din România. Face ravagii printre copii, în şcoli şi grădiniţe
Cazul unui bloc din Sectorul 5, cu un etaj construit ilegal. Inspector în construcții: „Nu am văzut că a făcut în plus!”
Știrileprotv.ro
Cazul unui bloc din Sectorul 5, cu un etaj construit ilegal. Inspector în construcții: „Nu am văzut că a făcut în plus!”
Apariție rară pe teritoriul României. Animalul este un ucigaș cu sânge rece. S-a crezut despre el că e o mutație genetică
FANATIK.RO
Apariție rară pe teritoriul României. Animalul este un ucigaș cu sânge rece. S-a crezut despre el că e o mutație genetică
Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”
Orangesport.ro
Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”
'Un copil nu trebuie să mai crească neapărat într-o familie'. Andreea Antonescu a spus adevărul despre despărțirea de iubitul ei
Unica.ro
'Un copil nu trebuie să mai crească neapărat într-o familie'. Andreea Antonescu a spus adevărul despre despărțirea de iubitul ei
Horoscop 24 martie 2023. Gemenii sunt cuprinși de un neastâmpăr pe care nu-l pot controla, de obicei, pentru că îl consideră productiv
HOROSCOP
Horoscop 24 martie 2023. Gemenii sunt cuprinși de un neastâmpăr pe care nu-l pot controla, de obicei, pentru că îl consideră productiv
Noutăți de la UBER!
PUBLICITATE
Noutăți de la UBER!