România este țara cu o mulțime de obiective turistice ce pot fi vizitate de turiști pentru a descoperi frumusețile zonei. Mai multe arii sunt delimitate deoarece în interior sunt specii de plante ori animale care sunt protejate prin lege. Iată lista cu parcuri naționale și parcuri naturale din România.

Care este diferența dintre parcuri naționale și parcuri naturale

Parcuri naționale

Parcurile naționale se întind pe suprafețe mari de teren cu zone bine delimitate care au scopul de proteja și conserva valorile reprezentative ale spațiului. Aici sunt respectate mai multe reguli de îngrijire, iar zona impune anumite restricții tocmai pentru a favoriza mediul natural. Rolul unui parc național este acela de a proteja biodiversitatea.

Parcuri naturale

Parcurile naturale sunt constituite dintr-un teritoriu delimitat în care se regăsesc elemente naturale, culturale și istorice protejate în vederea conservării și dezvoltării durabile, în conformitate cu un regulament atent stabilit.

În România există mai multe parcuri naționale și parcuri naturale ce sunt recunoscute prin lege drept arii protejate și, deși denumirile, cât și scopul și activitățile din cadrul acestora sunt diferite, ideea înființării și supravegherea lor are la bază același principiu: protejarea elementelor naturale.

Parcuri naționale din România

Parc Național Retezat – primul parc național de pe teritoriul României

Se întinde pe o suprafață de 20.000 de hectare de rezervație naturală și cuprinde peste 1.200 de specii de plante, multe dintre acestea sunt chiar unice în lume. Parcul Național Retezat are peste 20 de vârfuri cu înălțimi de peste 2.000 de metri, aproximativ 100 de lacuri, cu cel mai întins lac și adânc lac glaciar din țară, Lacul Bucura.

Fauna din parcul național Retezat cuprinde mistreți, lupi, urși, capre negre, dar și iepuri care conviețuiesc într-un habitat ideal.

Parcuri naționale și parcuri naturale - Parcul Național Cheile Bicazului - Parc Național Retezat
Parcuri naționale și parcuri naturale – Parcul Național Cheile Bicazului – Parc Național Retezat

Parcul Național Cheile Nerei

Se întinde pe o suprafață de 36.000 de hectare și găzduiește șase rezervații naturale. Relieful din Parcul Național Cheile Nerei are înălțimi cuprinse între 600 și 1.000 de metri, iar aici viețuiesc căprioare, cerbi carpatini, urși, mistreți, dar și alte viețuitoare.

Flora de aici este foarte bogată și este reprezentată de peste 100 de specii cu subspeciile lor. Parcul Național este recunoscut și se distinge prin lacurile carstice precum Ochiul Beiului și Dracului, dar și cascade din România precum Beușnița, Bigăr și peșterile Dubova și Peștera Boilor.

Parc Național Cheile Nerei
Parc Național Cheile Nerei

Parcul Național Defileul Jiului

Este înființat în anul 2005 și are o suprafață de peste 11.000 de hectare în care se regăsesc locuri sălbatice, dar bogate în floră și faună. Parcul Național Defileul Jiului se întinde de-a lungul defileului pe care îl formează Jiul în nordul județului Gorj, iar aici biologii au clasificat peste 700 de specii de plante specifice zonei, dar și peste 400 de specii de animale, multe dintre ele fiind protejate de lege.

Parcul Național Munții Rodnei

Se întinde pe 46.000 de hectare, dintre care 3.000 de hectare sunt declarate rezervație a biosferei. Parcul găzduiește numeroase vârfuri montane ce depășesc 2.000 de metri înălțime, dar și zeci de lacuri glaciare și o floră bogată cu multe specii rare. Aici fauna este reprezentată de urși, cerbi, râși, acvile de munte, cocoși de munte, dar și capre negre. Dintre atracțiile zonei din Parcul Național Munții Rodnei amintim Poiana cu narcise, unică în lume, dar și Cascada Cailor, Valea Arieșului și lacul Lala.

Parcuri naționale și parcuri naturale - Parcul Național Cheile Bicazului - Parc Național Retezat - Parcul Național Munții Rodnei
Parcuri naționale și parcuri naturale – Parcul Național Cheile Bicazului – Parc Național Retezat – Parcul Național Munții Rodnei

Parcul Național Călimani

Se întinde pe o suprafață de 24.000 de hectare și cuprinde trei rezervații naturale: Rezervația Științifică de Jnepeniș, Rezervația Lacul Iezer și Rezervația geologică 12 Apostoli. Toate aceste rezervații sunt acoperite de vegetație lemnoasă de măceș, scoruș, alun și păducel. Fauna bogată a parcului național cuprinde urși, cerbi, râși, pisici sălbatice, bursuci, cerbi.

Parcul Național Cheile Bicazului

Parcul Național se întinde pe o suprafață de 6.500 de hectare și găzduiește peste 1.000 de plante superioare, multe dintre ele fiind unice în lume și monumente ale naturii. Zona este acoperită în proporție de 95% de păduri de molid în care conviețuiesc vipere, șerpi, urși, cerbi carpatini, ciocănitoare de munte și broaște cu burți galbene. Aici se regăsesc obiective turistice precum stațiunea Lacul Roșu, Peștera Munticelu, Piatra Singuratică, dar și numeroase trasee montane.

Parcuri naționale și parcuri naturale - Parcul Național Cheile Bicazului
Parcuri naționale și parcuri naturale – Parcul Național Cheile Bicazului

Parcul Național Piatra Craiului

Parcul Național Piatra Craiului este caracterizat de o creastă singuratică ce ajunge la aproximativ 25 km lungime. Aici se regăsesc peste 1.200 de specii de plante, dintre care peste 180 sunt ocrotite prin lege. Dintre speciile de plante amintim: garofița Pietrei Craiului, macul galben, bujorul de munte, floara de colț, gladiola sălbatică, dar și numărul impresionant de specii de orhidee de munte, 41 de specii dintre cele 58 existente în România.

Parc Național Piatra Craiului
Parc Național Piatra Craiului

Parcul Național Munții Măcinului

Este o arie protejată de interes național ce a fost constituită în scopul conservării și valorificării științifice și turistice a zonei. Munții Măcin reprezintă cea mai veche formațiune geologică din țară. În Parcul Național se găsesc peste 1.700 de specii de plante, dintre care 72 sunt protejate prin lege, dar și 181 de specii de păsări, dintre care 37 de specii de păsări sunt protejate internațional și peste 1.400 de specii de insecte.

Citește și:

Parcul Național Buila-Vânturarița

Este înființat în anul 2004 și se întinde pe o suprafață de 4.186 de hectare, fiind considerat cel mai mic parc național din România. În apropierea parcului se regăsesc mai multe obiective turistice cultural-istorice precum mănăstirile Horezu, Frăsinei, Arnota și Bistrița.

Îți recomandăm să citești și:

Pădurea Letea – cea mai veche rezervație naturală din România

Este o arie protejată în care se găsesc peste 500 de specii de plante și peste 3.000 de specii de animale. Aici este singurul loc din Europa în care se întâlnesc liane și multe dintre speciile vegetale exotice sunt unicat în Europa sau chiar în lume. Acestea au apărut datorită semințelor pe care păsările migratoare le aduceau din Africa.

Pădurea Letea
Pădurea Letea

Parcul Național Delta Dunării

Suprafața Deltei ajunge la 4.340 kmp împreună cu complexul lagunar Razelm. Cel mai vechi braț este Sfântu Gheorghe, iar cel mai tânăr braț este Sulina, situat în centrul Deltei. Aici se regăsesc peste 1.200 de specii de arbuști și plante, dar și peste 280 de specii de păsări, majoritatea clocitoare și aproximativ 130 migratoare.

Parcuri naționale și parcuri naturale
Parcuri naționale și parcuri naturale

Parcul Național Putna

Este o arie protejată prin lege, iar Cascada Putna din apropiere a fost declarată Monument al Naturii încă din anul 1973. În apropierea parcului pot fi vizitate o mulțime de alte obiective turistice precum Lacul Negru, Pădurea Verdele, Mănăstirea Lepșa, dar și Clădirile Zăbalei.

Parcul Național Munții Maramureșului

Este zona destinată conservării peisajului și tradițiilor locale în care se regăsesc mai multe păduri întinse și neatinse de om. Aici trăiesc sute de specii de plante și păsări, iar accesul tristic este pus la dispoziția turiștilor prin locomotive cu aburi precum Mocănița.

Alte parcuri naționale din România

 • Parcul Național Buila-Vânturarița;
 • Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș;
 • Parcul Național Cozia;
 • Parcul Național Semenic;
 • Parcul Național Domogled – Valea Cernei;
 • Parcul Național Rodna.
Parcul Național Cozia
Parcul Național Cozia

Parcuri naturale din România

Parcul Natural Apuseni

Este arie protejată care se întinde pe teritoriul munților Apuseni și care cuprinde Munții Bihorului și Munții Vlădeasa. În fauna parcului se regăsesc vulpi, urși, capre negre, răși, dar și cocoși de munte. Cuprinde câteva dintre cele mai frumoase rezervatii naturale printre care:
Peștera Scărișoara, Ghețarul de la Vârtop, Valea Galbenei, Peștera Urșilor, Vârful Biserica Moțului și Peștera Ciur Izbuc.

Parc Natural Bucegi

Parcul Natural Bucegi are o suprafață de peste 32.000 de hectare desfășurată pe teritoriul administrativ a trei județe: Dâmbovița, Prahova și Brașov. Munții Bucegi sunt alcătuiți dintr-o varietate de roci, șisturi cristaline, iar relieful este divers. Aici se întâlnesc forme deosebite precum; forme de ciuperci (Babele), cap de om (Sfinxul), peșteri (Ialomița) și chei (Zănoagei, Ghimbarului).

Parc Natural Bucegi
Parc Natural Bucegi

Parcul Natural Comana

Este arie protejată de interes național din sud-estul județului Giurgiu care se întinde pe o suprafață de aproximativ 25.000 de hectare și reprezintă o zonă specială de conservare cu regim de protecție pentru mai multe specii de floră spontană li faună sălbatică.

Aici este întâlnită o gamă diversă de plante, dintre care unele rare protejate prin lege, dar și alte rarități floristice din specii precum: bujor românesc sau nufăr galben. Printre speciile faunistice din Parcul Natural Comana se află: popândăul, reptila, țestoasa de baltă și buhaiul de baltă cu burtă roșie.

Comana - arie protejată din România
Parcul Natural Comana – arie protejată din România

Parcul Natural Cefa

Parcul are o suprafață de peste 5.000 de hectare și face parte tot din aria protejată de interes național. Aici habitează mai multe specii de mamifere, păsări, reptile, insecte, multe dintre ele fiind protejate de lege. Tot în Parcul Natural Cefa este inclusă și rezervația naturală Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani, acolo unde sunt mai multe păsări de păsări ocrotite prin lege, printre care egreta albă și stârcul cenușiu.

Parcul Natural Mica Baltă a Brăilei

Zona a fost declarată arie protejată prin lege în anul 2000 și se întinde pe o suprafață de aproximativ 25.000 de hectare. Se află în lunca inundabilă a Dunării între Insula Mare a Brăilei și Bărăganul de Nord. Aici există o gamă floristică și faunistică diversă care cuprinde o serie de specii de păsări, reptile, amfibieni, pești și mamifere.

Parcul Natural Lunca Mureșului

Parcul are o suprafață de 17.455 de hectare și este declarat arie protejată încă din anul 2004. Aici se regăsesc aproximativ 200 de specii de păsări, multe dintre ele fiind în regim de protecție pe plan internațional. În interiorul parcului natural se regăsește râul ce străbate o lungime de 88 km, cu o lățime de 120 m, ultima porțiune de la Nădlac la Cenad fiind și granița Între România și Ungaria.

Parcul Natural Porțile de Fier

Situat pe teritoriile administrative ale județelor Caraș-severin și Mehedinți în cea mai mare parte a sa în regiunea geografică cunoscută și sub numele de Defileul Dunării sau Clisura Dunării. Se întinde pe o suprafață de aproximativ 116.000 de hectare și este considerat unul dintre cele mai mari parcuri naturale din România. Are în componența sa 18 rezervații naturale printre care Cazanele Mari și Cazanele mici, Valea Mare, Balta Nera, Peștera cu aă din Valea Polevii, etc.

Parcuri naționale și parcuri naturale - Parcul Natural Porțile de Fier - Cazanele Mari și Cazanele Mici
Parcuri naționale și parcuri naturale – Parcul Natural Porțile de Fier – Cazanele Mari și Cazanele Mici

Alte parcuri naturale din România

 • Parcul Natural Vânători-Neamț;
 • Parc Natural Văcărești;
 • Parc Natural Putna-Vrancea;
 • Parcul Natural Dumbrava Sibiului;
 • Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina;
 • Geoparcul Platoul Mehedinți.

Oricare dintre parcurile naționale și naturale de mai sus pot reprezenta destinații de vacanță în România.

Sursă foto: Shutterstock.com

Citeşte şi:

Cele mai mari orașe din lume – 10 orașe cu peste 20 de milioane de locuitori

Mările și Oceanele lumii

Județele României – ce orașe aparțin fiecărui județ

FOTO Alice Peneacă, complet dezbrăcată! Imaginea necenzurată a fost scăpată pe net
PARTENERI - GSP.RO
FOTO Alice Peneacă, complet dezbrăcată! Imaginea necenzurată a fost scăpată pe net
BOMBĂ! Ce a făcut Mr. Pink imediat după ce s-a despărțit de Monica Gabor. Ce detalii am aflat: ”Mi-a promis” EXCLUSIV
Playtech.ro
BOMBĂ! Ce a făcut Mr. Pink imediat după ce s-a despărțit de Monica Gabor. Ce detalii am aflat: ”Mi-a promis” EXCLUSIV
Mărturiile cutremurătoare ale românilor prinşi în iadul din Grecia: "Plouă cu foc. E grav! Un fel de Apocalipsă"
Observatornews.ro
Mărturiile cutremurătoare ale românilor prinşi în iadul din Grecia: "Plouă cu foc. E grav! Un fel de Apocalipsă"
Horoscop 5 august 2021. Berbecii au parte de o zi interesantă, cu multe momente deschise către nou
HOROSCOP
Horoscop 5 august 2021. Berbecii au parte de o zi interesantă, cu multe momente deschise către nou
Vizita la un mecanic auto a devenit o loterie. Ce a pățit un român a cărui mașină pierdea ulei
Știrileprotv.ro
Vizita la un mecanic auto a devenit o loterie. Ce a pățit un român a cărui mașină pierdea ulei
Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului
Telekomsport
Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului
(Publicitate) Câștigă și tu un bilet la UNTOLD. Extragere va avea loc vineri, 6 august! Succes!
PUBLICITATE
(Publicitate) Câștigă și tu un bilet la UNTOLD. Extragere va avea loc vineri, 6 august! Succes!