Procentele sunt fracții cu 100 ca numitor. Cu alte cuvinte, este relația dintre parte și întreg în care valoarea întregului este întotdeauna luată ca 100.

Calculul unui procent poate fi o sarcină ușoară. Există numeroase calculatoare procentuale online care te pot ajuta prin simpla introducere a cuvântului-cheie „calculator procentual” (ex.: https://calculprocente.com/, https://percentagecalculator.net/, https://www.calculatorsoup.com/calculators/math/percentage.php sau https://www.rapidtables.org/ro/calc/math/Percentage_Calculator.html).

În acest articol îți vom spune cum poți afla procentul dintr-un anumit număr într-un mod foarte rapid și simplu, fără ajutor digital.

Ce este un procent?

Termenul „procent” provine din latinescul „per centum”, și se traduce prin „la sută” sau „cu o sută”. Spre exemplu, 50% sau 50 de procente înseamnă 50 din 100 sau jumătate dintr-un întreg.

Dacă desparți cuvântul percent în cuvintele sale rădăcină vei găsi „per” și „cent”. Acesta din urmă este un vechi cuvânt european cu origini franceze, latinești și italiene care și înseamnă „sută”, în timp ce „per” se traduce prin „de”.

În matematică, procent înseamnă „pentru fiecare 100” sau „din 100” și reprezintă o modalitate prin care un număr poate fi exprimat sub forma unei fracții al cărei numitor este 100.

Procentul se notează folosind semnul % („procent”). Spre exemplu, în loc să spunem „a jucat 15 meciuri dintr-un total de 100” vom spune „a jucat în 15% din meciuri”.

15% se citește: „15 la sută” sau „15 procente”

15% este echivalent cu 15/100

În același timp, procent înseamnă că un număr se împarte la 100, ceea ce înseamnă că punctul zecimal se va muta cu două poziții spre stânga. Spre exemplu: 15% = 15/100 = 0,15.

Uneori, trebuie să schimbi un număr la valoarea procentuală. În acest caz trebuie să efectuezi operații opuse, și anume înmulțești cu 100 și, deci, muți punctul zecimal cu două poziții spre dreapta: 0,15 x 100 = 15%

Cum se calculează procentul?

Calculare procent- Pe fundal alb scrie cu litere galbene mari reduceri de 70%

A calcula un procent înseamnă să găsești ponderea unui întreg în termeni de 100. De regulă, există două metode prin care poți afla un procent: folosind metoda unitară și schimbând numitorul fracției la 100.

De remarcat că a doua metodă de calcul a procentului nu este utilizată atunci când numitorul fracției nu este 100. În astfel de cazuri folosim metoda unitară.

Procentul poate fi calculat împărțind valoarea la valoarea totală, iar apoi înmulțind rezultatul cu 100. Formula utilizată pentru calcularea procentului este următoarea:

(valoare/valoare totală)×100%

Exemple de cum se calculează un procent

Următoarele exemple arată cum se calculează un procent, și anume:

1) Să se calculeze 10% din 500.

Folosind formula de mai sus, vom scrie astfel: 10/100 x 500 = (10 x 500)/100 = 5.000/100 = 50

2) Dintr-un grup de 30 de persoane, 18 sunt bărbați. Ce procent reprezintă bărbații?

Pentru a rezolva problema vom folosi regula de trei simplă, astfel:

dacă 100% ………………………………… 30

x % ……….……………………….. 18

x = (18 x 100)/30 = 60%

3) Prețul unui tricou de 75 de lei s-a mișcorat cu 20%. Care este noul preț al tricoului?

În primul rând calculăm cu câți lei s-a ieftinit tricoul:

75 x 20% = 75 x 20/100 = 1.500/100 = 15 lei

Apoi, se scad din prețul vechi 15 lei:

75 – 15 = 60 de lei prețul nou

Ce eroare apare frecvent la calcularea unui procent?

Procentele sunt adeseori considerate părți ale unui întreg mai mare, motiv pentru care unii elevi au tendința să împartă în loc să înmulțească atunci când au de rezolvat o problemă de genul „găsiți 40% din 75”. Rezolvarea corectă este următoarea:

(40/100) x 75 = 30

Pentru a verifica dacă răspunsul obținut este rezonabil, elevii pot face o estimare. În cazul de față, știind că 40% se situează între un sfert și jumătate ar însemna că răspunsul ar trebui să fie undeva între 25 și 35.

Foto: 123rf.com

Urmărește-ne pe Google News