Licitatii Pierderi Oferte serviciu Prestari servicii
Diverse Vanzari diverse Cumparari diverse Vanzari terenuri
Vanzari imobile Inchirieri oferte Cumparari auto Matrimoniale

Licitatii

  • ANUN? Nr. 8612/23.10.2014. Privind organizarea licitatiei principale pentru vanzarea masei lemnoase pe picior din productia anului 2015. Organizatorul licitatiei: R.N.P. Romsilva prin Directia Silvica Arad, cu sediul in Arad, str. Episcopiei nr. 48, telefon 0257.280.261, fax 0257.250.558, email: office@arad.rosilva.ro. Data si ora desfasurarii licitatiei principale: 25.11.2014, ora 10.00. Locul desfasurarii licita?iei: Restaurant Millenium (fosta Casa Puskin) din Arad, str. Doroban?i nr. 39. Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare; Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor "Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Na?ionala a Padurilor-Romsilva" aprobat prin Ordinul ministrului Mediului si Padurilor nr. 1898/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Data si ora organizarii preselectiei: 18.11.2014, orele 8.00-16.00. Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatie: 18.11.2014, ora 14.00. Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul Regiei Na?ionale a Padurilor-Romsilva, www.rosilva.ro. Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licita?ia principala: 135111mc din care pe natura de produse: -produse principale: 90044mc; -produse secundare: 45067mc; si respectiv pe grupe de specii: -ra?inoase 6797mc; -fag: 41166mc; -stejari: 40661mc; -diverse specii tari: 35233mc; -diverse specii moi: 11254mc. Masa lemnoasa oferita spre vanzare provine din fondul forestier proprietate publica a statului, certificat in sistemul Forest Stewardship Council (FSC). Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 27.10.2014. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei. Persoane de contact: ing. Pascalau Mircea sau ing. Mustata Dan, tel. 0257.280.261.
ziare powered by Distinct New Media