Licitatii Pierderi Cereri serviciu Oferte serviciu
Prestari servicii Propuneri afaceri Diverse Vanzari diverse
Cumparari diverse Vanzari terenuri Vanzari imobile Cumparari imobile
Inchirieri cereri Inchirieri oferte Cumparari auto Ocultism

Licitatii

  • SE vand prin licitatie publica imobilele: -imobilul cu nr. cad. 307, din cartea funciara 35035, a Localitatii Tg. Carbunesti, situat in Tg. Carbunesti, Str. Pietii, nr. 10, in valoare de 211.430 Lei; -imobilul cu nr. cad. 82/2/1/3/3, din cartea funciara 35886, a UAT Tg. Carbunesti, situat in Tg. Carbunesti, Str. Blahnitei, nr.18, in valoare de 287.160 Lei; -imobilul cu nr. cad. 4, din cartea funciara 11, a UAT Barbatesti, situat in Loc. Barbatesti, in valoare de 93.240 Lei; prin BEJ Enea M. Marin, la sediul din Tg. Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 65, etaj 2, camera 19, Jud. Gorj, in data de 28.11.2014, ora 13.00.
  • PRIMARIA orasului Frasin, judetul Suceava scoate la licitatie publica in vederea vanzarii: spatiul comercial cu o suprafata utila de 99,61 mp, compus din incaperile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 identificate cadastral cu nr. 775/I-A-C1-U15 din CF 1621 Frasin si incaperile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 identificate cadastral cu nr. 776-C1-U15 din CF 1622 Frasin, situat in orasul Frasin, localitatea Frasin, Calea Bucovinei nr. 86, la parter Bloc I 2, proprietatea S.C. ?Dealul Mare"? Societate Cooperativa (fosta Cooperativa de consum, J33/1024/1991) cu sediul in orasul Frasin, judetul Suceava, imobil aflat in executare silita si care face obiectul dosarului de executare silita inregistrat la Primaria orasului Frasin cu nr. 1 din 11.04.2013, pentru recuperarea datoriei reprezentand impozite si taxe datorate bugetului local al orasului Frasin, judetul Suceava de catre S.C. "Dealul Mare"? Societate Cooperativa (fosta Cooperativa de consum, J33/1024/1991) cu sediul in orasul Frasin, judetul Suceava in calitate de debitor, cu pretul de pornire de 90.300 lei, in data de 04.11.2014, ora 12.00 la sediul Primariei orasului Frasin, judetul Suceava -din orasul Frasin, Calea Bucovinei nr. 85, judetul Suceava, cod 727245. Toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor sa instiinteze despre aceasta Primaria orasului Frasin in calitate de organ de executare silita inainte de data de 04.11.2014. Toti cei interesati in cumpararea bunului sa se prezinte la termenul de vanzare la sediul Primariei orasului Frasin si pana la data de 03.11.2014 inclusiv, sa prezinte oferte de cumparare si sa depuna o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara in cuantum de 903 lei si dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertele de cumparare vor fi insotite si de restul documentelor prevazute in caietul de sarcini al licitatiei publice, ce poate fi obtinut de la sediul Primariei orasului Frasin. Primar Balan Marinel.
ziare powered by Distinct New Media