Licitatii Citatii - somatii Decese Pierderi
Oferte serviciu Prestari servicii Diverse Vanzari diverse
Cumparari diverse Vanzari imobile Inchirieri oferte Cumparari auto

Licitatii

  • ANUN? Nr. 8989/30.10.2014 Privind organizarea licita?iei intermediare pentru vanzarea masei lemnoase fasonate Organizatorul licita?iei: R.N.P. Romsilva prin Direc?ia Silvica Arad, cu sediul in Arad, str. Episcopiei nr. 48, telefon 0257.280.261, fax 0257.250.558, email: office@arad.rosilva.ro. Data ?i ora desfa?urarii licita?iei: 11.11.2014, ora 10.00. Locul desfa?urarii licita?iei: Sediul Direc?iei Silvice din Arad, str. Episcopiei nr. 48. Tipul licita?iei: licita?ie publica cu prezentarea ofertelor in plic inchis. Licita?ia este organizata ?i se va desfa?ura conform prevederilor "Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Na?ionala a Padurilor-Romsilva" aprobat prin Ordinul ministrului Mediului ?i Padurilor nr. 1898/2010, cu modificarile ?i completarile ulterioare. Data ?i ora organizarii preselec?iei: 06.11.2014, orele 14.00-16.00. Data ?i ora limita pana la care poate fi depusa documenta?ia pentru preselec?ie ?i inscrierea la licita?ie: 06.11.2014, ora 14. Lista loturilor/pieselor care se liciteaza ?i pre?ul de pornire a licita?iei sunt afi?ate la sediul organizatorului ?i pe site-ul Regiei Na?ionale a Padurilor-Romsilva, www.rosilva.ro. Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licita?ie: 1206 mc din care pe sortimente: -lemn pentru furnire estetice 34mc; -lemn pentru furnire tehnice 24mc; -lemn pentru cherestea 394mc; -lemn rotund si depicat pentru celuloza ?i hartie 111mc; -lemn de foc 643mc. ?i respectiv pe specii ?i grupe de specii: -ra?inoase 7mc; -fag 240mc; -stejar, gorun 94mc; -cer, garni?a 23mc; -salcam 18mc; -cire? 50mc; -paltin 8mc; -frasin 39mc; -tei 54mc; -plop 23mc; -diverse specii tari 470mc; -diverse specii moi 180 mc. Masa lemnoasa oferita spre vamzare provine din fondul forestier proprietate publica a statului, certificat in sistemul Forest Stewardship Council (FSC). Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licita?iei se va putea adjudeca prin negociere, in aceea?i zi, in condi?iile prevazute de reglementarile in vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licita?iei incepand cu data de 03.11.2014 Pentru informa?ii ?i date suplimentare va pute?i adresa organizatorului licita?iei. Persoane de contact: Ing.Pa?calau Mircea sau Ing. Musta?a Dan, tel 0257.280.361
ziare powered by Distinct New Media