Licitatii Citatii - somatii Oferte serviciu Prestari servicii
Propuneri afaceri Diverse Vanzari diverse Cumparari diverse
Vanzari terenuri Vanzari imobile Inchirieri cereri Inchirieri oferte
Cumparari auto Ocultism Matrimoniale Cabinete

Licitatii

  • ANUN? privind organizarea licita?iei intermediare pentru vanzarea masei lemnoase pe picior ?i a masei lemnoase fasonate nr. 4708/28.05.2015. Organizatorul licita?iei: R.N.P. Romsilva prin Direc?ia Silvica Arad, cu sediul in Arad, str. Episcopiei nr.48, telefon 0257.280.261, fax 0257.250.558, email: office@arad.rosilva.ro Data ?i ora desfa?urarii licita?iei: 09.06.2015, ora 10.00; Locul desfa?urarii licita?iei: Sediul Direc?iei Silvice din Arad, str. Episcopiei nr.48; Tipul licita?iei: -pentru masa lemnoasa pe picior: licita?ie publica cu strigare; -pentru masa lemnoasa fasonata: licita?ie publica cu prezentarea ofertelor in plic inchis; Licita?ia este organizata ?i se va desfa?ura conform prevederilor ?Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Na?ionala a Padurilor-Romsilva? aprobat prin Ordinul ministrului Mediului ?i Padurilor nr.1898/2010, cu modificarile ?i completarile ulterioare. Data ?i ora organizarii preselec?iei: 05.06.2015, orele 14.00-16.00; Data ?i ora limita pana la care poate fi depusa documenta?ia pentru preselec?ie ?i inscrierea la licita?ie: 05.06.2015, ora 14.00; Lista partizilor /loturilor /pieselor care se liciteaza, pre?ul de pornire a licita?iei ?i pasul de licitare pentru fiecare partida sunt afi?ate la sediul organizatorului ?i pe site-ul Regiei Na?ionale a Padurilor-Romsilva, www.rosilva.ro Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licita?ie 17.780mc din care pe natura de produse: -produse principale 3.435mc; -produse secundare 13.961mc; -produse de igiena 0mc; -produse accidentale 384mc; ?i respectiv pe grupe de specii: -ra?inoase 2.923mc; -fag 1.350mc; -stejari 5.923mc; -diverse specii tari 4.890mc; -diverse specii moi 2.694mc; Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licita?ie 2.265mc din care pe sortimente: -lemn pentru cherestea 986mc; -lemn rotund si depicat pentru celuloza ?i hartie 459mc; -lemn rotund de foioase ?i ra?inoase pentru construc?ii 35mc; -lemn de foc 761mc; -cherestea 24mc; ?i respectiv pe specii ?i grupe de specii: -ra?inoase 19mc; -fag 130mc; -stejar, gorun 169mc; -cer, garni?a 315mc; -cire? 10mc; -frasin 50mc; -tei 204mc; -plop 91mc; -diverse specii tari 1.085mc; -diverse specii moi 192mc; Masa lemnoasa oferita spre vanzare provine din fondul forestier proprietate publica a statului, certificat in sistemul Forest Stewardship Council (FSC). Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licita?iei se va putea adjudeca prin negociere, in aceea?i zi, in condi?iile prevazute de reglementarile in vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licita?iei incepand cu data de 02.06.2015. Pentru informa?ii ?i date suplimentare va pute?i adresa organizatorului licita?iei. Persoane de contact: Ing. Pa?calau Mircea sau Ing. Musta?a Dan, tel 0257.280.361.
ziare powered by Distinct New Media