Adunari generale Pierderi Oferte serviciu Prestari servicii
Propuneri afaceri Vanzari diverse Cumparari diverse Vanzari terenuri
Cumparari terenuri Vanzari imobile Cumparari imobile Inchirieri cereri
Inchirieri oferte Cumparari auto Vanzari auto Ocultism

Adunari generale

  • SATISFACTIE totala cu brunetica finuta singura, 13 SEPTEMBRIE. 0734.192.908, 0763.378.366
  • CONVOCATOR Societatea Profesionala de consilieri Juridici Athenea SRL, cu sediul in Iasi, bd. Carol I nr.3, et.2, cam. 2B, inregistrata la ONRC Iasi sub nr. J22/2559/2005, cod fiscal 18044743, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata, prin administrator, convoaca la sediul societatii, Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor pentru ziua de 08.08.2014, orele 10.00, care va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Reluarea activitatii SPCJ ATHENEA SRL incepand cu 01.09.2014. 2. Cesionarea cu titlu oneros de catre Ispir Lavinia-Dominique si ACHITEI ANDREEA catre SAVESCU INGRID-NICOLETA a partilor sociale detinute de acestia, respectiv a 15 parti sociale, in valoare de 150 lei, reprezentand 75% din capitalul social, la valoarea nominala a partilor sociale, iar cesionara va achita contravaloarea partilor sociale. 3. Retragerea din societate a asociatilor ISPIR LAVINIA-DOMINIQUE, ACHITEI ANDREEA, dobandirea calitatii de asociat de catre SAVESCU INGRID-NICOLETA. 4. Revocarea din calitatea de administrator unic a doamnei ACHITEI ANDREEA si numirea in calitate de administrator unic a doamnei SAVESCU INGRID-NICOLETA. 5. Schimbarea sediului social al societatii in str. Columnei nr. 15, bl. P4, sc. A, et. 3, ap. 15. in cazul in care la data de 08.08.2014, Adunarea asociatilor nu va aproba ordinea de zi prin votul tuturor asociatilor, se stabileste o noua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor pentru ziua de 11.08.2014, orele 10.00, cu aceeasi ordine de zi, in conformitate cu disp. Art. 193 alin. 3 din Legea 31/1990.
ziare powered by Distinct New Media