Adunari generale Citatii - somatii Pierderi Oferte serviciu
Prestari servicii Vanzari diverse Cumparari diverse Vanzari terenuri
Vanzari imobile Cumparari imobile Inchirieri oferte Schimburi
Cumparari auto Ocultism Cabinete Linii erotice

Adunari generale

  • SC Avaco -Ecokapa Group SRL, identificata prin CUI RO 10720947, J05/671/1998, prin reprezentat legal Kaschuta Elena convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Asocia?ilor Avaco -Ecokapa Group SRL pentru data de 26.10.2015, orele 12.00, la sediul social din Oradea, str. Cri?ului, nr. 11, jud. Bihor, cu urmatoarea ordine de zi: 1. -Demersurile pentru atragerea raspunderii penale a asocia?ilor/ac?ionarilor ?i a organelor de conducere ale societa?ilor Avaco ?i Eco Kapa; 2. ?Diverse. In cazul in care la data ?i ora stabilita nu va fi intrunit cvorumul necesar luarii hotararii in mod statutar, o noua ?edin?a este convocata pentru data de 27.10.2015, orele 12.00.
ziare powered by Distinct New Media